Budoucnost české levice(?)

lhát, mást a manipulovat na to ej poslanec Foldyna mistr nad mistry....

Takto byla nadepsána (samozřejmě bez otazníku, to je jen vyjádření mého osobního dojmu z první poloviny této akce) pozvánka na seminář organizovaný mladými sociálními demokraty a platformou ČSSD Doleva, v níž snad hlavním slovem vládne poslanec ČSSD z Ústeckého kraje, konkrétně z města Děčín Jaroslav Foldyna.

Seminář se uskutečnil pro „zvyklosti na levici“ v nejméně pravděpodobný den i čas – v sobotu od 13,30 hodin.

V prvním tzv. politickém bloku moderovaném šéfredaktorem časopisu Ventil R. Hlaváčkem dostali v úvodu prostor pro svá krátká vystoupení poslanci J. Tejc, J. Foldyna, předseda Klubu zastupitelů magistrátu hl. města Prahy M. Ludvík, ředitel Fakultní nemocnice v Motole a místopředsedkyně ČSSD a náměstkyně ministra zdravotnictví L. T. Arnoštová. Ta dorazila později - dle své omluvy z důvodu nepochopení manžela, který prostě i v sobotu vyžadoval oběd…. Dostala však jako dáma přednost a panel zahajovala.

Ve druhém tzv. nezávislém panelu seminář pokračoval vystoupeními doc. I. Švihlíkové, bývalý lídr občanských iniciativ, a dále pánů Hrubce a Májíčka. Tedy zřejmě určitě pokračoval, ale nám (byla se mnou za OMMO přítomná ještě 1. místopředsedkyně H. Svobodová) prostě po první části, kde bylo (skoro) vše, krom nějaké vize budoucnosti české levice, došly síly a popravdě i trpělivost s demagogií, neznalostmi, exhibicionismem referujících i tazatelů z publika, místy všeobjímajícím populismem.

Nebudu - a ani nelze - uvádět detaily oné změti obsahu mluveného slova, protože na takové akci se nelze zřejmě hlouběji dotknout nějakých vizí o vývoji české levice. Omezím se jen na celkové zhodnocení, kterak ho nabídli pánové působící ve vrcholové politice. Bude stručné – typický obrázek o stavu části českého levicového spektra, který představuje ČSSD, kde vyhřezla většina průvodních jevů znemožňujících alespoň nějaký posun, nějaké sbližování levicových proudů v ČR. Známkování těch druhých, „nesystémových“ (KSČM), na rozdíl od ČSSD, která je navýsost „systémovou“ a ještě přitom levicovou stranou. Vyčítání si, kdo je lepší či horší sociální demokrat, kdy, kdo do ČSSD vstoupil, proč a jak pro sociální demokracii pracuje atd. atp. Zřejmě jsme zhlédli obraz stavu nejen „mladé budoucnosti“ ČSSD, ale i úrovně tzv. vnitřních platforem. Nyní tedy platformy Doleva. Mladíka, který mi při našem odchodu nabízel přihlášku do této platformy, jsem odmítl se slovy, že „K Foldynovi…? To snad ne, vždyť v roce 2000 po prvních krajských volbách mohl být prvním levicovým hejtmanem v ÚK, kdy jsme mu tuto pozici za KSČM, byť jsme byli vítězi voleb, nabízeli. A raději to tzv. dal dohromady s ODS. A dnes zde kritizoval, co se v ÚK stalo se zdravotnictvím, když u všeho právě hejtmanu Šulcovi z ODS jako jeho 1. náměstek zodpovědný právě i za zdravotnictví asistoval…“ Krátká odpověď mladíka byla dost příznačná: „Tak to jste byl Vy?“…

Přesto však určitý náznak, že snad dojde na nějaké vize o budoucnosti české levice, slíbila ve vystoupení místopředsedkyně ČSSD Arnoštová, když upozornila na programovou konferenci ČSSD v listopadu 2015.

Na semináři však padala opravdu řada prapodivných mouder. Např. již zmíněná místopředsedkyně Arnoštová – „kraje problém uprchlíků zatím nevnímají, pochopí to tak za pět let“, zastupitel Prahy Ludvík pronesl, že „ČSSD musí mít svou pravici a levici a musí se více rozkročit“. Poslanec J. Foldyna, který byl v uvádění různých problematik značně, a tradičně, „širokoobsáhlý“ to vzal od „Šumavy k Tatrám“. Došlo i na Benešovy dekrety, vyloučené lokality matky samoživitelky zdravotnictví, nezaměstnanost apod. Jen ta role levicové ČSSD či nějaká vize, co tedy s tím, se nekonaly.

Nakonec však dal svým slovům doslova korunu, když dramaticky a zasvěceně sděloval auditoriu semináře, že na četné dotazy na facebooku na téma o vyplácení sociálních dávek se zašel osobně informovat na pracoviště ÚP v Děčíně, kde s hrůzou zhlédl podklad pro vyplácení měsíční sociální dávky pro šestičlennou, jak jinak romskou rodinu (matka, invalidní otec a čtyři děti) a pro niž, jak zarputile a skoro se zděšením sděloval, uviděl vyplácenou měsíční dávku ve výši 133 000,- Kč!!!

Přiznám se, protože o tom něco málo vím, minimálně o druzích, podmínkách i výši sociálních dávek dle zákona, nechtěl jsem věřit vlastním uším a očím. „Lež jako věž“, a bez uzardění a dokonce z úst sice značně tzv. tradičně nevymáchaných, ale co je moc, to je moc. A tak jsem se informoval na příslušném pracovišti MPSV ČR. Samozřejmě, že skutečnost je a byla naprosto jiná. Na mé opakované a upřesňující dotazy je výsledek více než průkazný a poslance J. Foldynu ze lži a zřejmě i účelového a záměrného matení a manipulace veřejnosti jednoznačně usvědčuje. Zde je, a abych nebyl podezírán jako Foldyna ze „zkreslování“ uvádím celou závěrečnou odpověď příslušné zodpovědné pracovnice:

„Zdravím Vás pane Balín a ráda Vám odpovím…. nemusím to ani již zjišťovat u kolegyň v jednotlivých odděleních, kde se různé dávky vyplácejí… u standardních pravidelných sociálních dávek u rodiny ve složení, jak jste uváděl, opravdu nedochází k vyplácení takto vysoké částky a ani nelze u takovéto rodiny kombinací různých dávek této částky dosáhnout. Došlo by k tomu jedině, kdyby se vyplácel příspěvek na zvláštní pomůcku u klienta, který má vyšší stupeň postižení (přispívá se např. na koupi osobního auta nebo na zřízení schodišťové plošiny). Nebo u pěstounských rodin, kdy se někdy vyplácí příspěvky zpětně, takže by to byla částka za delší dobu a ne jen za daný měsíc. Opravdu není možné, aby se na takovouto měsíční částku klasických sociálních dávek dostala rodina uváděného typu.

Chápu váš dotaz a velice ráda Vám kdykoliv odpovím. Vím, že veřejnost s nelibostí nahlíží na vyplácení sociálních dávek hlavně u rodin, kde rodiče nepracují, ale přesně jako Vy, nejprve by si měl každý zjistit, co vůbec ta vyplácená sociální dávka obsahuje a jaké jsou případy v té dané rodině a pak teprve kritizovat. Já také nejsem zastáncem vyplácení sociálních dávek, kde jsou dospělí členové rodiny zdraví a nejsou schopni sehnat si zaměstnání, tam by se měly dávky vyplácet opravdu jen na přežití, ale kde jsou různá zdravotní postižení a pěstounství, tak tam jsou většinou dávky opodstatněné (nejsem lékař a nemohu kritizovat posudky lékařů u postižených klientů….). Tak jsem se trochu rozepsala a už končím. Toto téma je opravdu nekonečné…(dva zamračení smajlíci)“

Mějte se krásně a přeji hezký víkend. S pozdravem (podpis odpovědné osoby)

Nakonec však, když se člověk „odpovědně“ zamyslí, nebude to s budoucností české levice až tak špatné, jak by mohl komentovaný seminář naznačovat. Dáme-li odpovědnost do rukou takových politiků jako je J. Foldyna půjde o „levicové vize“, o nichž někteří možná tajně sní, po nichž touží a až třeba bude Foldyna na Pražském hradě, nebude nic nemožné. A i ty „trencle“ jako symbol vizí české levice tam mohou opět vlát. A k jejich vyprání by zřejmě ani dnes nestačil svého času propagovaný „Vizír“. Jejich tolik proklamovaná rudost však sotva zastře ideovou vybledlost vizí české levice.

Vlastimil Balín, jednatel OMMO

Zadáno: 2015-10-13 10:36

Dotčená obec: Most

Dotčená osoba: Vlastimil Balín

Zobrazeno 8173x

Zadal: Vlastimil Balín
E-mail: balinv@seznam.cz
URL:

Odtvítovat Sdílet přes facebook Odeslat e-mailem


HLEDAT