Čerstvý vítr chtějí i malé radnice

Nedávno výzkumná agentura MasterCard zveřejnila, že okresní město Prostějov je výborné v hospodaření, pracuje bez dluhů a má hodně městského majetku. Existují však v našem okrese města, která mají opačný problém. Jedním z nich je druhé největší město, Konice, které již čtyři roky hospodaří se schodkovým rozpočtem. A co hůře, s výjimkou minulého roku rozdíl mezi příjmy a výdaji narůstá do záporných hodnot. Přitom nejsou v republice výjimkou obce, které se zadlužily tak, že dnes nejsou schopny cokoliv splácet či investovat.

V letošním roce obdržela obec Konice dotaci na vybudování kanalizace a čističky odpadních vod, která však nedosahovala plné výše a obec jí proto musela, chtěla-li čističku vybudovat, chtě nechtě doplatit. Tím však vznikla v rozpočtu díra. Nemá smysl spekulovat, zda-li byla kanalizace v Konici potřeba, protože její vybudování je tématem již řadu let a je podmínkou dalšího rozvoje města. Otázkou spíš je, zda jí nešlo vybudovat dřív a na úkor zbytnějších projektů. Je třeba všeobecně známo, že Konice má jedno z nejluxusnějších fotbalových hřišť v kraji, přičemž obec trápí špatné podmínky pro soukromé podnikání, malý podíl ekonomicky aktivních a také odchody mladých lidí do více prosperujících regionů (podle Programu rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje je Konice vůbec nejpostiženějším regionem kraje). Výstavba zábavních center na úkor řešení palčivých ekonomických problémů pak na občany působí jako červený hadr na býka.

Samozřejmě je také otázkou, jak dobře a efektivně úřad hospodaří. Podíváme-li se například do programu konické odbočky Věci veřejných, najdete v něm požadavek auditu městského úřadu, který již zazníval z jiných úst před posledními volbami a který podtrhuje i nedávný průzkum mezi podnikateli Olomouckého kraje, který ukázal, že největší byrokratický šiml řádí právě v Konici... Dlouhodobá kritika také padá na práci městské policie a vůbec smysl její existence pro třítisícové město. Přesto všechno dostala nedávno tato složka další finanční injekci...

Hospodaření a řízení města patří dlouhodobě mezi nejvýnosnější „podniky“. Na její správu nikdo moc nevidí a politici a úředníci tak mají obrovský prostor pro korupční a jinak závadné jednání. Až nastupující vláda Petra Nečase se zavázala, že změní zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu tak, aby její úředníci mohli kontrolovat právě i majetek obcí a měst.

Nezanedbatelnou roli při odhalování nekalých praktik mají na lokální úrovni i média. Tam, kde je radnice pod drobnohledem novinářů, si dá každý politik či úředník větší pozor, aby jednal v souladu se zákonem. Na menší obci typu Konice podobná kontrola chybí a prostor pro nekalé jednání je větší.

Je samozřejmě otázka, jak takový stav změnit. Média dnes mají širší dosah a do značné míry monitorují i dění mimo okresní město, stále však není jejich pozornost taková, aby někoho takříkajíc „vystrašila“. Nejlepším řešením se tak v tuto chvíli zdá být změna poměrů v čele města. Konická radnice vládne již několik volebních období v takřka nezměněném složení, a je takřka nemožné, aby ještě byla schopna nějaké změny. Pokud proto panuje nespokojenost a obec má potíže, jakože jsme si ukázali, že v mnoha oblastech tomu tak je, je nejlepším řešením volba kandidátů s novými názory, odlišnými životními a profesními zkušenostmi a jiným politickým stylem. Právě oni třeba pomohou zmíněné problémy vyřešit.

Zadáno: 2010-10-07 23:53

Dotčená obec: Konice

Zobrazeno 3889x

Zadal: Zbyněk Klíč
E-mail: zbyna.klic@seznam.cz
URL:

Odtvítovat Sdílet přes facebook Odeslat e-mailem


HLEDAT