Chcete ze státní zprávy informace ? Naučte se zákon !! Užijte ho!!

Jak na úřad.

Občané často tápou a nevědí, co se ve státní správě děje. Existuje však institut zákona 106/1999 Sb. o přístupu k informacím. Dle tohoto má každý občan ČR právo žádat po státních institucích informace. Je to mocný nástroj. V dalším Vám ukáži jeho užití.

Žádost dle zákona má své náležitosti a ty Vám - s dovolením - popíšu. Formálnost žádosti je to nejdůležitější, protože jinak Vám mohou ze státní instituce žádost vrátit k předělání. Tyto náležitosti shrnu níže v tzv. "hlavičce" žádosti

1. adresa a název institce, kam žádost směřujete

2. Vaše jméno a příjmení

3. Vaše bydliště / kontaktní adresa

4. Vaše rodné číslo

5. kdo je kompetntní pro odpověď na Vaši žádost: tady píšu název instituce, kam žádost směřuji

6. zdůvodnění žádosti : sem standartně píši slova "pro vlastní informování a zveřejnění".

Z instituce může přijít odpověd, že Vaši žádost musí nejdříve zpracovat, protože údaje nemají v příslušné formě a že budete muset za zpracování zaplatit. Neuvedou kolik a to ani orientačně. Pouze třeba napíší, že každá započatá hodina práce úředníka Vás přijde na 150 Kč. Zda bude pracovat 3 hodiny nebo třista Vám ale neřeknou. Já to řeším tak, že jim odepíšu, at mi pošlou v jaké formě mi mohou poslat informace aniž by je speciálně zpracovávali a já nemusel platit.

Obvykle dojde k tomu, že na základě jejich odpovědí ve Vás vzniknou další otázky. V tom případě máte možnost poslat otázky nové. Nevím ale kolikrát. Aby to nebrali jako nějaké "obtěžování" a nepřestali Vám odpovídat. Pokud ale budou otázky vždy směřovat k něčemu novému, měli by daší dotazy zodpovědět.

Někdy dojde k tomu, že napíší, že Vámi uvedená kompetentní osoba kompetentní není. V tom případě ale uvádí, kdo kompetenní je. Já s tímto měl strašný zmatek u MV ČR, Inspekce PČR a Kajských správ PČR.

Pro příklad přidávám jednu z mých žádostí dle zák. 106/1999 Sb.na Magistrát města Hradec Králové (mmHK).

Odesláno z outlook 1.2.2010

mmHK

SZ 011531 /2010/OM/Kr.

Věc : informace dle zák. 106 / 1999 Sb.

Podává : ing. Valentin Kusák, Formánkova 435, Hradec Králové, 50011

RČ : 610522 / 0055

Kompetentní orgán pro odpověd : mm HK

Způsob užití informace : vlastní poučení a zveřejnění

Privatizace bytů byla zajištována mgr. Bohumilem Budínským. Mám následující otázky

1. Prováděl se audit zaplacených částek, dluhů obyvatel za privatizaci a kolikrát a s jakými výsledky ?

2. Které úkony prováděl Budínský a kolik jich v jednotlivé kategorii bylo ?

3. Kolik bytových jednotek bylo privatizováno za spolupráce s Budínským, na kterých se Budínský svou činností podílel ?

4. Jaká částka byla mmHK Budínskému zaplacena a jaká částka se předpokládá, že bude Budínskému ještě zaplacena a bude tato částka konečná.?

5. Byly nějaké stížnosti od obyvatel na privatizaci od roku 1998, myšleno na mmhk v souvislosti s privatizací bytů. Byly tyto stížnosti oprávněné ?

6. Schválilo Budínského jako člověka zajištujícího privatizaci, smlouvu s ním, odměnu Zastupitelstvo HK ? Kdy a jakým způsobem ?

7. Kolik Kč inkasoval mmHK od občanů za privatizaci bytů při spolupráci s Bohumilem, Budínským ?

Valentin Kusák

HK, 1.2.2010

Přeji hodně štěstí při užití zákona 106/1999 Sb.

Pokud Vás bude zajímat celé znění tohoto zákona, můžete si dát do vyhledávače třeba "

Zákon 106/1999 Sb.

o svobodném přístupu k informacím plné znění".

Zadáno: 2011-01-04 17:15

Dotčená obec: Hradec Králové

Zobrazeno 4725x

Odtvítovat Sdílet přes facebook Odeslat e-mailem


HLEDAT