Jindřich Smolík

kandidát na starostu v Konici

Mohl byste se, prosím, čtenářům našich novin stručně představit?

Jmenuji se Jindřich Smolík, je mi 45 let, narodil jsem se v Prostějově a od mládí bydlím v Konici. Jsem ženatý a mám čtyři děti. V tomto volebním období jsem byl, fakticky stále ještě jsem, členem zastupitelstva města Konice.

Proč vlastně kandidujete právě za vaši stranu?

Občanská demokratická strana mi byla již od samého jejího vzniku velmi blízká svými cíli, myšlenkami a programem. Rád bych toto všechno převedl v našem městě do reality. Konice si zaslouží konečně pocítit změnu. Věřím, že se nám to po těchto komunálních volbách, třeba i s podporou potenciálních koaličních partnerů, konečně podaří. V posledních komunálních volbách získali zastupitelé za ODS celkem pět mandátů v patnáctičlenném zastupitelstvu. Dokonce byla, na podmínky našeho města, podepsána i koaliční dohoda. Situace se však nakonec, díky nedodržení této dohody ze strany našich partnerů, změnila tak, že pět mandátů ODS skončilo v „opozičních lavicích“.

Jaké jsou Vaše priority, pokud ODS v Konici v letošních komunálních volbách uspěje a budete opět v zastupitelstvu, případně se stanete starostou?

Občanská demokratická strana má pro Konici zcela jasný a hlavně, to zdůrazňuji, realizovatelný volební program. Našim občanům, voličům, neslibujeme vzdušné zámky, nedáváme plané slib a bláhové naděje. Všechno to, co ODS v Konici občanům nabízí, má zcela reálné řešení a neopírá se o žádné virtuální finanční zdroje. Klidně bych mohl voličům slibovat například podporu při vytváření nových pracovních míst, podporu mladým rodinám a při výstavbě jejich rodinných domků a podobně. Proč ne. Jenže dobře vím, a má zkušenost z práce v zastupitelstvu v minulém volebním období je taková, že díky dosavadnímu způsobu hospodaření našeho města se podařilo „zapojit do rozpočtu“ ještě i to málo, co město Konice získalo například prodejem majetku, zejména privatizací bytového fondu. Klidně se tyto peníze utratily i přes fakt, že rozhodnutím zastupitelstva se jednalo o účelové finanční prostředky pouze na nákup pozemků právě pro individuální bytovou výstavbu. Proto vím, že takové sliby jsou velmi laciné a já je nedávám. Mladým rodinám a zájemcům o bydlení v Konici v současné době nezbývá nic jiného než rekonstruovat nějakou stávající nemovitost, kterou si za účelem bydlení pořídí, případně takto nabytý majetek jednoduše zbourat a pakl zde stavět dům nový. Že by město Konice mohlo nějaké pozemky k individuální bytové výstavbě v současné době nabídnout, prostě nepřichází v úvahu.

Samozřejmě bych rád při této příležitosti zdůraznil jednu zásadní věc. V těchto komunálních volbách představila ODS v Konici občanům svůj volební program, kterým chce spíš naznačit směr, jímž se zastupitelé za ODS hodlají po svém zvolení ubírat. Těch našich pět prezentovaných bodů na volebních plakátech je víceméně základem pro náš hlavní cíl, kterým je změna. Naši občané – voliči – se pochopitelně na volebních letáčcích ODS nedočtou, že našimi dílčími cíli je řešení všednodenních problémů obyvatel Konice. Zastupitelé za ODS nepotřebují občanům města slibovat takové samozřejmosti, jako jsou například oprava schodů u kapličky, nebo péče o veřejná prostranství. To by mělo být samozřejmostí. Stejně tak neslibujeme třeba dokončení výstavby kanalizace a čistírny odpadních vod. Každý v Konici dnes přece ví, že se jedná o investiční akci, která musí být ošetřena smlouvou. Tak jaképak sliby? Ještě ke všemu dávané ve volebním programu!

Týdeník Prostějovska, 13. října 2010

Zadáno: 2010-10-14 22:43

Dotčená obec: Konice

Dotčená osoba: Jindřich Smolík

Zobrazeno 4386x

Zadal: Zbyněk Klíč
E-mail: zbyna.klic@seznam.cz
URL:

Odtvítovat Sdílet přes facebook Odeslat e-mailem


HLEDAT