Jsme ještě stále právním státem?

Když si politici myslí , že jsou nedotknutelní

Morální a trestněprávní odpovědnost politiků a zastupitelů.

Vážení čtenáři a spoluobčané

Chtěl bych předem poděkovat novinářce paní Gordíkové . A to za článek na I DNES o Hoře Svaté Kateřiny.

Toto krásné horské městečko má v zásadě smůlu na lidi ve svém vedení. Další smůlu má na liknavost a nechuť kontrolních orgánů řešit co jim ze zákona přísluší.

Policie ta místo šetření které jí předepisuje zákon napadá osobu, která plní povinnost danou zákonem a snaží se zabránit dotačním podvodům a s tím souvisejícím nebezpečím úpadku města.

Tak jak paní Gordíková ve svém článku reaguje na odstoupení starosty Lukáše Pakosty, je pouhá špička ledovce.

Dle mého názoru se může jednat ne o snahu o sebereflexi, ale o snahu jak se vyhnout následkům svého jednání a možného trestního stíhání bývalého starosty Lukáše Pakosty.

Ptám se kdo četl článek „Starosta Hory Svaté Kateřiny zatajil vrácení dotace, přišel o funkci“

Nyní doplňuji co v článku uvedeno nebylo.

Tak jak jsem psal v článcích předchozích se dotýkali právě zmiňované kauzy zveřejněné paní Gordíkovou.Článek Jsme ještě stále právním státem II ? Tento je na mém blogu IDNES A ostatních mnou zveřejněných článků. Za všechny okolnosti související s mou rodinou nese minimálně morální odpovědnost, hlavně pan Lukáš Pakosta jako vykonavatel vůle svého otce. Jehož podvodná jednání a pochybení se snažil po celou dobu skrýt a pokračovat v aktivitách svého otce.

Nyní fakta V roce 2010 jsme vyhráli volby a začali přebírat vedení města. Bylo divné , že pracovníci úřadu v té době pálili množství listin. Tyto pálili pracovníci VPP, tedy dotovaní úřadem práce. V té době se mi to zdálo zvláštní ale dobře uklízeli.

Po převzetí úřadu jsem byl požádán o zhodnocení stavebních projektů města. Zde se začali objevovat závažné nedostatky.

Stavěli se nesmyslné projekty, fiktivně se zaměstnávali příbuzní vedení města, poskytnuté dotace se používali na účely na něž nebyli určeny.

Stavební zakázky realizovali firmy které měli následně jako zástavu značnou část majetku města. Docházelo k financování dle mého nepřiměřeně k ceně stavebního díla. Stavby byli nekvalitní a v některých případech i nebezpečné svým provedením. Příkladem je když město nechalo zhotovit půdní vestavby a technik při kontrole antény se propadl stropem do bytové jednotky nově zbudované.

Zhotovilo se dílo jehož součástí měla být asfaltová komunikace v délce 136 metrů v ceně 780 000 kč. Místo této komunikace je zde štěrková cesta. Protože bývalé vedení města odmítalo komunikovat obrátil jsem se jako člen kontrolních orgánů na stavební úřad. Zde na můj dotaz jak mohli zkolaudovat tuto stavbu jenž je v rozporu s projektem mi bylo odpovězeno , že nám cestu rozkradli.

Na to reagoval bývalý místostarosta Petr Pakosta vysvětlením , že ji odnesla velká voda. Dobře proč tato velká voda neodnesla celou pochybnou stavbu , Stavbu která v rozporu se zákonem má tržbu 1000 kč ročně.

Tento projekt měl dozorovat a kontrolovat finanční úřad v Litvínově. Jak je možné se ptám , že nikdo tato porušení zákona nezjistil. Vyvstává otázka , byla kontrola prováděna. Čtenář ať si odpoví sám.

Vracíme se k projektu zastávek zmiňovanému výše.

Po mém nástupu do stavební komise a kontrolního výboru jsem začal kritizovat postupy manažera projektu jak si honosně říkal pan Lukáš Pakosta. Mou kritiku arogantními výroky odmítal. Vždy měl odpověď která byla v duchu nesmyslného obhajování svých postupů.

Upozorňuji jej , že bude li takto postupovat nadále může se dopustit dotačního podvodu. V této době zjišťuji že část staveb je na cizím pozemku a staví se bez vědomí vlastníka. Tato praxe byla na Hoře Svaté Kateřiny zaběhnutá a městu procházela. Začal boj s časem. Bylo potřeba vady odstranit, aby bylo možno žádat o proplacení dotace v termínu. V té době byla náprava ještě možná. Hlavní aktéři se však místo nápravy soustředili na starostu a první místo starostku Irenu Krausovou. Protože Tito představitelé města odmítali tuto žádost o dotace podepsat . Soustředili se lidé okolo pana Pakosty na odvolání Těchto představitelů města. Tak došlo k situaci kdy starosta zadal v rámci objektivity vypracovat audit na projekt zastávek, jak byl pracovně pojmenován a audit o provozu vozidel v majetku města.

Tyto audity konstatovali vážné nedostatky v obou případech. Zastávky vykazovali znaky dotačního podvodu a provoz vozidel zneužívání majetku .

Dochází po půlročním výkonu funkce k odvolání z funkce starosty a první místo starostky za využití našich koaličních partnerů. Těmi jsou druhá místo starostka Hana Řebíková za slib postu starostky a jako jednu z prvních podepsaných věcí je žádost o proplacení dotačního titulu, jenž je dotačním podvodem.K této žádosti se váže i čestné prohlášení které je sporným argumentem a důvodem k nařízenému vrácení dotačního titulu, že není zapotřebí stavební povolení. Druhou osobou je zastupitelka , předsedkyně stavební komise která doporučila proplatit stavební práce přes skutečnost , že nejsou dokončeny, aby bylo možno žádat o proplacení dotace. Následně se rozšíří informace že tato zastupitelka v té době souběžně vyšetřovatelka hospodářské kriminality Gabriela Holubova obdržela dva balíky sena a louku na pastvu koní od Petra Pakosty které se před tím nechtěl vzdát i když ji nevyužíval. Čerpal však na pozemek zemědělské dotace. Dalším krokem je vystěhování mé rodiny z městského bytu bez náhrady nařízené starostkou Hanou Řebíkovou. Následně k anonymnímu oznámení , že nemáme kde bydlet, aby nám byli odebrány děti. Vím kdo byl anonymním oznamovatelem. Mám kopii udání.

Pokračuji ve své aktivitě a zjišťuji další a další porušení zákona a celkový objem prostředků které tato činnost osob pojímá je okolo 200 milionů ve městě které má 470 obyvatel. Následuje mé odvolání ze všech orgánů města. Petr Pakosta na mou adresu v článku Deníku Mostecka mne označuje za psychopata a vzkazuje mi , že pokud chci žít ve městě mám si rozmyslet co dělám.

Dostávám varování , že mám být opatrný aby mi auto neporazilo někoho z rodiny či mne. Poprvé je mi sděleno , že Lukáš Pakosta měl prohlásit , že je mi zapotřebí za každou cenu zavřít hubu.

Stupňuje se nátlak na mou rodinu . Tak jak oslovuji nadřízené a kontrolní orgány se stupňují i útoky.

Nikde není vůle věc řešit. Přichází rok 2014 a za zvláštních okolností je na mne podáno trestní oznámení schizofrenikem pro závažný zločin, tak aby nebylo možno stíhat kdyby se nepodařilo. Přesto pokračuji dál a podávám trestní oznámení. Po volbách 2014 prostřednictvím městského úřadu předávám každému zastupiteli kopii trestního oznámení s průvodním komentářem a nabídkou k setkání kde podám informace podrobně ke svým výhradám.Ani jeden z nově zvolených zastupitelů nabídky nevyužil. Nyní se snaží občanům voličům tvrdit , že nic nevěděli a svalit vinu na starostu Lukáše Pakostu. Navštěvuje mne vyšetřovatelka hospodářské kriminality v Mostě která podivnou shodou okolností pomíjí možný střet zájmů a kauzu vyšetřuje. Odmítá převzít důkazní prostředky a umožnit mi podání vysvětlení. Věc odkládá podávám stížnost a pokračuji v komunikaci s nadřízenými a kontrolními orgány. V dubnu je na mne uvalena nezákonná vazba a spouští se řetězec událostí. Vazba , požár dílny s auty, zabití psa, stažení z kůže a vystavení torza, vniknutí útočníka v nočních hodinách do domu a napadení rodiny na objednávku . Přichází druhá nezákonná vazba po té co vyjde najevo , že hodlám kandidovat v krajských volbách.Oslovuji ministerstvo zemědělství a toto mi sděluje , že dotace byla vrácena na doplňující dotaz následuje omluva, že si úřednice zaměnila odchozí platbu s příchozí. Soud nechám na čtenářích. Po návratu z vazby pokračuji ve svých aktivitách a dosahuji nařízení vrácení dotačního titulu.

Důsledkem mé aktivity je popisovaný kolaps morálních a profesních pochybení ne jen a pouze pana bývalého starosty pana Lukáše Pakosty, ale dalších osob a ostatních zastupitelů. Bohužel mezi ně musím zařadit i pana bývalého starostu Lubomíra Šlapku. Věřím , že učinil vše co bylo v jeho silách, aby situaci vyřešil. Soudit však postupy a aktivity jednotlivých zastupitelů mi nepřísluší. To je v kompetenci kontrolních orgánů a orgánů činných v trestním řízení.

Vím ,že město stojí před hrozbou úpadku. Je však reálné řešení, které může situaci zachránit. Záleží pouze na občanech - voličích . Zda vezmou rozum do hrsti a konečně po sedmi letech začnou vnímat mé návrhy a budou ochotni je projednat.Já budu nadále trvat na trestně právní odpovědnosti zastupitelů v souladu se zákonem.

Děkuji za pozornost.

Jiří Fábik

Zadáno: 2017-02-24 23:48

Dotčená obec: Hora Svaté Kateřiny

Zobrazeno 5999x

Odtvítovat Sdílet přes facebook Odeslat e-mailem


HLEDAT