Kauza Repre – zásadní zvrat v soudním řízení aneb jak se věci skutečně mají

Doutnajícím problémem statutárního města Most je již delší dobu kauza prodeje KD Repre a nyní jeho s velikou slávou přivítané vrácení na základě soudních rozhodování. "KD Repre je již opět náš" skoro s výkřiky hurááá volá spousta lidí. Komické je, že se nejvíce radují právě ti politici, kteří celou záležitost spískali a jsou i dnes podporováni stejnými médii a novináři, kteří již v roce 2010, odkdy se kauza odvíjí, psali pochvalně a "nezaujatě" o důležitosti prodeje této údajně zbytné nemovitosti.

Kauza Repre – zásadní zvrat v soudním řízení aneb jak se věci skutečně mají

Koncem dubna 2016 rozhodl Nejvyšší soud ČR ve věci žaloby Provincie Řádu minoritů v ČR proti České republice (ÚZSVM) a CT CRESTYL s.r.o. tak, že zrušil rozsudek Krajského soudu v Ústí n/L v celém rozsahu a vrátil věc tomuto soudu k dalšímu řízení.

Podstatné na tomto faktu je, že NS ve svém rozsudku přímo nařídil KS v Ústí n/L, jakým způsobem má dále postupovat a konkrétní závěry nálezů Ústavního soudu, kterými se musí řídit. V praxi to obvykle znamená, že obecný soud nesmí rozhodovat dle své momentální libovůle, nebo dokonce pod tlakem, či finanční pobídkou některé ze zúčastněných stran, ale jen dle ustálené judikatury nejvyšších soudů. Nechci být domýšlivý, ale myslím, že NS v této souvislosti zřejmě zná praktiky některých rozhodování na úrovni KS v Ústí n/L. Já ostatně taky.

V tomto konkrétním případě Nejvyšší soud konstatoval, že odvolací soud (KS v Ústí n/L ) se v dané věci zcela nadbytečně a nesprávně zabýval otázkou, která v jeho rozhodnutí byla klíčovou pro vynesení zcela nesprávného rozsudku.

Nabízí se otázka: proč Krajský soud rozhodoval nejen v rozporu s rozhodnutím první instance (Okresního soudu v Mostě), ale především s ustálenou judikaturou Nejvyššího a Ústavního soudu? Je možné, že někteří soudci (obsazení senátu KS je v tomto případě téměř shodné s obsazením toho, který rozhodoval těsně před volbami v roce 2014 poněkud překvapivě ve prospěch uskupení Severočeši Most v čele s Ing. Zelenkou a „pomocnou rukou“ B. Schwarzem, t. č. poslancem PČR) rozhodují především dle „něčího zadání“, a ne dle zákona a ustálené judikatury?

Protože v této kauze je již zřejmě zcela ukončena jedna epizoda, tj. vrácení KD Repre firmou CT CRESTYL městu Most, bylo by možná vhodné si zrekapitulovat podstatné momenty celé této kauzy, tentokrát i se skutečnostmi, které v jejím průběhu nebylo vhodné vzhledem k tehdejší situaci a strategii naší snahy o navrácení KD Repre městu Most zveřejňovat.

Okolnosti prodeje Kulturního domu Repre jsou snad již obecně známy, případně je možné si je na stránkách hnutí OMMO oživit - http://www.hnutiommo.cz/search/?text=Repre -, proto se zde budu zabývat některými událostmi, který po prodeji následovaly.

Po uskutečněném a více než kontroverzním prodeji KD Repre včetně přilehlých pozemků v roce 2010, Provincie Řádu minoritů po několikerých jednáních akceptovala můj návrh na podání žaloby ve věci určení vlastnictví pozemků ve středu města Mostu (nejen pod Repre), které prokazatelně vlastnila ještě v roce 1953. Zde je důležité zdůraznit, že oproti zprávám nejen místních médií, které poněkud hloupě a účelově sledují trend předlistopadové proticírkevní hysterie, Provincie Řádu minoritů ve své žalobě požaduje vrácení předmětných pozemků nikoliv do svého vlastnictví, ale do vlastnictví českého státu, ze kterého byly tyto zcela nezákonně převedeny do vlastnictví města Mostu v roce 1997 tehdejší politickou garniturou (mimo jiné JUDr. Jeníčkovou a Ing. Šulcem).

Provincie Řádu minoritů v ČR tehdy byla srozuměna s tím, že podáním žaloby otevře jedinou možnou cestu, jak zvrátit tento obskurní a nezákonností zavánějící prodej KD Repre a vrátit jej zpět do veřejného vlastnictví občanů ČR. To, jak se nakonec ukázalo a ukazuje, bylo a je jedinou správnou volbou, protože probíhající soudní jednání bylo hlavním důvodem odstoupení od kupní smlouvy firmou CT CRESTYL na jaře 2015 a také následujících událostí, které navrácení KD Repre formálně stvrdily.

Pro nevyhnutelnost tohoto nekompromisního postupu koneckonců svědčí i skutečnost, že po mém vystoupení na jednání zastupitelstva města Mostu v listopadu 2013, kde jsem reagoval na některá nepravdivá a zkreslující tvrzení tehdejšího primátora Ing. Vlastimila Vozky, MBA (Severočeši Most, v r. 2010 při hlasování o prodeji KD Repre za Sdružení Mostečané Mostu) v otázkách prodeje KD Repre, nenásledovaly z jeho strany, nebo ze strany přítomných zastupitelů žádné otázky či výzva k diskusi, ale pouze zaryté mlčení a později primátorův téměř výhrůžný dopis adresovaný mé osobě, ve kterém jakoukoli diskusi odmítl.

Hnutí OMMO se již od počátku angažuje ve věci, dnes již zřejmě prokázaného, nezákonného prodeje KD Repre jako jediný politický subjekt v Mostě (všechny ostatní tehdy a vlastně i dnes vládnoucí politické strany se na prodeji svorně a aktivně podílely), a v tomto duchu musím říci, že se nám daří i v tomto případě plnit jeden z našich cílů coby jediné politické opozice v Mostě a mám velkou radost, že se nám, byť obtížnou a zdlouhavou prací podařilo získat zpět kulturní dům Repre pro město Most a jeho občany. Ono „bujaré nadšení“ prezentované v médiích řadou právě těch politiků a subjektů, které se na celé kauze podíleli, a dokonce svými hlasy 37 tehdejších zastupitelů (20 jich dokonce dále v zastupitelstvu působí i v současné době) o protizákonném prodeji KD Repre rozhodli, nám připadá více než farizejské, snažící se vyvázat z osobní zodpovědnosti a mást dále mostecké občany a veřejnost.

Soudní řízení však stále pokračuje a nejen o něm budeme i nadále občany informovat.

Leoš Vaněk, předseda OMMO

Zadáno: 2016-06-14 08:46

Dotčená obec: Most

Dotčená osoba: Vlastimil Balín

Zobrazeno 7586x

Zadal: Vlastimil Balín
E-mail: balinv@seznam.cz
URL:

Odtvítovat Sdílet přes facebook Odeslat e-mailem


HLEDAT