Má paní Veškrnová špatného lékaře ????

Co je vše možné stvořit na obhajobu neobhájitelného

Ztráta soudnosti nebo zhoršení zdravotního stavu? Těžko posoudit, jak vznikl "blábol"označený jako "vyjádření" k mému příspěvku popisujícího podivné praktiky bývalého vedení obce Sibřina.

Několik poznámek k vyjádření paní Pavly Veškrnové, zapšklé koordinátorky volnočasových aktivit o.s. Sosák Sibřina.

Vážená paní Veškrnová

Cítím se uražen a mračím se nad tím, že jste doufám pouze omylem přiřadila autorství článků zde uveřejněných někomu jinému. Tak to tedy ne, to už mi nikdy nedělejte!! Nenechám „lízat smetanu“ někoho jiného a už vůbec ne pana starostu.

Přesto několik poznámek Vašemu vyjádření.

1. Píšete, že zde uvádím zjednodušená obvinění ve věci zhotovení atelieru ing. Vítkem pro svou manželku Bc.Vítkovou za peníze obce atd. Paní Veškrnová, píšete, že se jedná pouze o pomluvu, takže pouze pro Vás, abyste se již nemusela dále shazovat pojmy, kterým nerozumíte: Pro naplnění skutkové podstaty trestného činu je v daném případě nezbytné, aby se jednalo o nepravdivý údaj. Myslíte, že je nepravdou, že

a) bývalý starosta ing. Vítek postavil zmíněný atelier z prostředků obce?

a že ho poté za směšný nájem pronajal své manželce?

b) vícepráce zadané mimo projekt rekonstrukce MŠ Sibřina byly v hodnotě 4.004.410,-Kč?

c) zadané vícepráce byly zadány mimo projekt bez vědomí zastupitelstva obce?

d) o uzavření smlouvy na vícepráce nikdy zastupitelstvo nehlasovalo?

Musím Vás zklamat, jedná se totiž o jednoznačně p r a v d i v é údaje. A nejedná se o slovo proti slovu, za mé podání totiž hovoří řada důkazů. Jinak s Vámi souhlasím, že konečné slovo bude mít PČR, Státní zastupitelství, případně soud, ale to se bavíme o trestněprávní odpovědnosti. O odpovědnosti morální je Vám asi netřeba nic vysvětlovat, pravděpodobně tento druh odpovědnosti překračuje Váš práh chápání.

2. Pokud již padlo nějaké obvinění, jak sama uvádíte, pak to znamená, že se pravděpodobně nejednalo o nějakou pomluvu. Vaše poznámka o presumpci neviny je správná a ponechme konečné rozhodnutí na kompetentních orgánech. Mějte však na paměti, pokud již používáte tyto formulace, že presumpce neviny je právní fikce, podle které je na účastníka trestně-právního řízení v různých fázích řízení (podezřelého, obviněného, obžalovaného) nahlíženo jako na nevinného, dokud není pravomocným rozsudkem soudu rozhodnuto o opaku. Je jedním z principů právního státu a výkonu soudnictví. Tato fikce je však závazná pouze pro orgány činné v trestním řízení, neomezuje svobodu názoru a myšlení osob nezúčastněných v řízení. Takže pokud uvádím konkrétní skutečnosti k věci jako osoba nezúčastněná, nejedná se o pomluvu!!! A Vaše poznámka, že Vás to vede k názoru, že si takto pan starosta buduje kariéru, je taková blbost, že ji ani třeba komentovat.

3. K vaší úvaze, cit. „Co to je Sibrin“ jste nevím odkud „vypudila“ několik opravdu kvalitních otázek. Nevím, jestli patří k mé osobě, nebo zase pletete „páté přes deváté“. Ale zaujala mně otázka, že by snad Sibrin měl být jakási „Zarostlá cesta, Bílý kůň, vodovod na černo, zkažená voda atd. “ (???) To snad už nemyslíte vážně, kdyby bylo léto, domníval bych se, že Vás nadměrně prásklo sluníčko po hlavě, a toto je důsledek, ale vzhledem k součastnému počasí tato diagnóza nepadá v úvahu. Takže v plné úctě k Vaší osobě mohu pouze poradit. Změňte svého lékaře nebo prášky, které Vám asi předepsal. Jen tak se vrátíte do stavu, který Vám případně vrátí úctu ostatních. Abyste ke své osobě nemusela říkat:

Mio Dio come sono caduta in basso!

K Vaší otázce, „Co to je Sibrin“ tedy uvádím, že Sibrin jsem já a já jsem Sibrin.

Na závěr perla perel. Uvádíte, že cit. „ Zákonu je nadřazena láska“. Jak příznačné v době, kdy státní zastupitelství Praha-východ zahájilo úkony trestního řízení ve věci prapodivného prodeje obecního majetku- požárního vozidla JSDH Sibřina bez zveřejnění záměru o prodeji obecního majetku, bez vědomí zastupitelstva obce, za prapodivnou cenu a předem vybranému zájemci, který toho vozidlo odkoupil pouze za účelem spekulace. Znění oznámení z d e: http://www.sibrin.webnode.cz/prispevky/prodej-pozarniho-vozidla-podani-oznameni/

Navrhuji, abyste Vaši citaci předala ing. Stemberkové a ing.Vítkovi, až budou jako podezřelé osoby předvolání k výslechu na PČR, která a to zdůrazňuji, rozhodne, zda se jednalo o skutek, který bude opravňovat ke sdělení obvinění proti konkrétním osobám. Třeba se na základě Vaší úvahy o nadřazenosti budeme všichni milovat a staneme se tak beztrestnými.

Za Sibrin o. s.

Michal Lukavský

Zadáno: 2012-11-06 15:46

Dotčená obec: Sibřina

Zobrazeno 4271x

Zadal: sibrin
E-mail: sibrinablog@seznam.cz
URL: http://sibrin.webnode.cz/

Odtvítovat Sdílet přes facebook Odeslat e-mailem


HLEDAT