Mafie ovlivnovaly a ovlivnují myšlení mladých na vysokých školách.

vysoká škola pedagogická Hradec Králové - 1993

Ovlivnování myslí mladých lidí není v ČR po roce 1989 ničím novým Dělo se a děje již od roku 1989. Před tím ovlivnovali – před rokem 1989 – komunisté a StBé. Po roce 1989 ovlivnují myšlení mladých lidí zakuklení a převlečení komunisté a bývalí StBáci a k tomu se přidali novodobí mafiáni a zlatokopové.

Ovlivnování myslí mladých lidí není v ČR po roce 1989 ničím novým Dělo se a děje již od roku 1989. Před tím ovlivnovali – před rokem 1989 – komunisté a StBé. Po roce 1989 ovlivnují myšlení mladých lidí zakuklení a převlečení komunisté a bývalí StBáci a k tomu se přidali novodobí mafiáni a zlatokopové.

V Hradci Králové existovala od pradávna samostatná Vysoká škola pedagogická ( dále VŠP ) , která je dnes jako fakulta součástí Univerzity Hradec Králové ( dále UHK ) . Vzpomněl jsem si na Fakultu informatiky a managementu, která byla dříve součástí VŠP. Od roku 1987 velel této fakultě ing. Jiří Pavlíček, který vyhodil ze sedla doc. Slabého – bývalého vedoucího, dnes děkana a velkého odborníka. Ing. Jiří Pavlíček pracoval dříve na Ministerstvu vnitra ČSSR a byl ve zminovaném roce 1987 převeden, aby velel fakultě v Hradci Králové.

Naskýtá se otázka, jak člověk s uvažováním z MV ČSSR mohl působit jako pedagogický pracovník a navíc ve vysoké manažerské i odborné hodnosti. Jmenovaný děkan Pavlíček se snažil podmanit - a celkem se mu to i do doby první poloviny 90 átých let povedlo - celou VŠP. Teprve cca v roce 1996 odešel ze školství vysokoškolského v Hradci Králové. Pod jeho vedením byli vychováváni studenti a připravována mezinárodní spolupráce. Děkan Pavlíček byl ještě v roce 1993 snaživý, snažil se ale byl i velmi mstivý. Pokud mu člověk neodevzdal své kontakty na zahraničí, nelibě to nesl a klidně se snížil i k vulgaritám a vydírání a dalšímu nátlaku.

I lidé z bývalého vedení YMCA ( Křestanské sdružení mladých mužů ), které má v Hradci Králové pěkné sídlo ( restituované ), měli strach o své děti na fakultě pod vedením děkana Pavlíčka, když se o jeho přístupech dozvěděli.

A čemu se máme divit. Petra Buzková, kterou Miloš Zeman ve své knize Jak jsem se mýlil v politice nazývá „ línou courou „ byla ministryní školství a přitom je evidována jako D ( důvěrník ) v StBé seznamech. Čili konfidentka s velkými prsy – před plastikou.

Ted se mluví o právnické fakultě Plzenské univerzity. Ukazuje se, že zde vznikl mafiánský propletenec policistů, úředníků státní správy, byznysmenů., politiků, budoucích advokátů a soudců či státních zástupců a jiných špiček. Mafiánský propletenec měl sloužit k tunelování a drancování ekonomiky ČR, k potlačování demokratických práv všech občanů ČR s výjimkou vyvolených mafiánů.

V novinách se psalo, že se vědělo na ministerstvu školství již minimálně 4 roky, jak to na právech v Plzni chodí. Psalo se v médiích i o tom, že před situací na právech v Plzni dlouhodobě varovala již za Kubiceho BIS. Vím, že Kubice není z BIS. To bylo uvedeno jen pro časovou a věcnou souvislost. A nic se nestalo. Vzniká otázka : opravdu nás chrání stát před mafiány? Jako moje odpověd zní : nechrání, protože většina špiček v tomto státě hledí jen na svůj prospěch a s mafiány klidně spolupracují. Většina špiček politických či ekonomických a dalších.

Ovlivnování myslí mladých lidí není v ČR po roce 1989 ničím novým Dělo se a děje již od roku 1989. Před tím ovlivnovali – před rokem 1989 – komunisté a StBé. Po roce 1989 ovlivnují myšlení mladých lidí zakuklení a převlečení komunisté a bývalí StBáci a k tomu se přidali novodobí mafiáni a zlatokopové.

Těsně po roce 1989 se říkalo, že změna ve společnosti potrvá minimálně jednu generaci. Jedna generace je 20 let. Dnes jsme 20 let po revoluci – aspon se tomu tak oficiálně říká – a kde jsme ? V celkem dobře živeném mafiánském prostředí.

PS :

1. autor na VŠP v inkriminované době roku 1993 působil.

2. článek bude mít pokračování již především o právnické fakultě v Plzni na Západočeské univerzitě.

Zadáno: 2011-01-04 15:20

Dotčená obec: Hradec Králové

Zobrazeno 4490x

Odtvítovat Sdílet přes facebook Odeslat e-mailem


HLEDAT