Milí Lomáci, díl XXII.,

….. aneb jede to, jak po žluklém másle

V pořadí 3. zasedání Zastupitelstva města Lomu (ZmL) potvrdilo setrvalý stav nerespektování demokratických standardů (v jiných obcích fungujících) a arogance ordinované městu, občanům a především opozici v Lomu uskupením Severočeši.cz, pardon, zde pro možnost účasti v komunálních volbách na podzim 2014 pro jistotu nazvané SEVEROČEŠI LOM. Nejenže bylo 3. zasedání ZmL svoláno radou města opět na dopolední hodinu (9,30), ale byla „zmenšena“ i místnost pro jednání. Na místo sálu KD Lom se jednání konalo v zasedací místnosti na radnici, kde část již tak malého počtu míst k sezení obsadili úředníci ze servisu a vedoucí jednotlivých odborů. Přesto všechno se na jednání dostavili 4 čtyři občané města, z nichž zřejmě někteří hodlali vystoupit v diskusi, což nakonec neučinili. Ale o tom později.

Jednání zahájila dle písemného podkladu od servisu starostka města K. Schwarzová v 9,30 hod., a skutečnost, že byla „vyšňořena“ insignií, dávala tušit, že se odehraje cosi slavnostního. Nešlo ani tak o „slavnost“ jako o požadavek zákona o obcích. Z kandidátky ČSSD odstoupil na základě opakovaných kontrol úřadů, a jiných nátlakových akcí ze strany současné koalice, zvolený zastupitel a podnikatel M. Hejsek. Na jeho místo nastoupil první náhradník V. Krupka. Z kandidátky KSČM odstoupil z podobných důvodů - znechucení z jednání koalice a zejména SEVEROČECHŮ LOM - zvolený zastupitel R. Vaněk. První náhradnice Ing. M. Vaňková odmítla ze stejných důvodů, a zlí jazykové tvrdí, že na pokyny kolegy z klubu KSČM Nétka, nastoupit na uvolněný mandát zastupitele města Lomu. Podobně se zachovali další dva náhradníci T. Hakl a F. Worth. Až v pořadí čtvrtý náhradník (údajně se souhlasem kolegy Nétka…?) mandát převzal a složil tak spolu s kolegou Krupkou z ČSSD slib.

Pak již jednání ZmL pokračovalo v tradičních „kolejích“, včetně nerespektování zákona o obcích v případě ověřovatelů zápisu, kteří byli opět voleni, i když jde o funkci jmenovanou řídícím jednání. Rovně byla zachována tradice schválení v rámci programu bodu – materiály místostarosty Baráka, a když na ně mělo dojít, nebylo nic předloženo a starostka, která jednání řídila se ani nenamáhala, aby konstatovala vyřazení bodu z jednání, nebo revokaci usnesení. Prostě se pokračovalo dalším bodem, jakoby se nechumelilo. Inu, kluci a holky od Severočechů.cz nebo jinak názvem kamuflovaných subjektů dodržují zákony ČR jen tzv. zpravidla nebo (raději) vůbec ne, zejména ty, které jim nevyhovují.

Změna v jednání se nečekaně odehrála i u tzv. „majetkových“ bodů předkládaných starostkou. Nikdo, resp. místostarosta, který tak vždy činí, tentokráte nenavrhoval, aby byly body projednávány tzv. án blok, tzn. hromadně, najednou. Kdyby se tak stalo, jednání by zřejmě skončilo již před 10,00 hod., a nikoli „až“ v 10,10 hod. Jednalo se tedy nějakých 40 minut.

Většina bodů byla schvalována jako po másle (ale proč se nelze ubránit dojmu, že to máslo je tak nějak stále více žluklejší a žluklejší...). Hladký průběh děje ordinovaný koalicí SEVEROČEŠI LOM, ODS a sdružení LOMÁCI byl jen občas narušován dotazy opozičních zastupitelů, které byly již dopředu odsouzeny k nezodpovězení či jejich arogantnímu odmítnutí. Bezprecedentně arogantní byla zejména reakce na slušný a věcný dotaz R. Lafka z ČSSD, který zopakoval dotaz na uvolněného radního M. Látera, aby uvedl konkrétně svou pracovní náplň, protože v písemné odpovědi bylo jen konstatováno to, co bylo v měsíčníku Lomská radnice uvedeno starostkou Schwarzovou –„Martin Láter je uvolněným radním pro oblast kultury a sportu a stejně tak jako paní Šípová (uvolněná radní pro oblast sociální a školství a předsedkyně kontrolního výboru, pozn. autor) je schopen pracovat v dalších oblastech…“. Ještě než dostal radní Láter od starostky prostor, aby se na dotaz kolegy Lafka vyjádřil, konstatovala tato „milá žena“, že pan Láter není povinen odpovídat, protože pan zastupitel Lafek dostal odpověď písemně. Radní Láter se vzchopil a zřejmě i pochlapil. Velice stručně, leč dost „hrdě“ zopakoval – „na dotaz odpovídat nemusím, protože jste odpověď dostal písemně“. Ano, on, ani starostka evidentně neznají zákon o obcích a to, co vymezuje v případě, že zastupitel není spokojen s odpovědí na svůj dotaz. Nehledě na skutečnost, že pracovní náplně je skutečně, ale skutečně o něčem jiném než jen strohý název uvolněné funkce. Jenže, náš staříček by řekli: „Bav se s volem o sobotě, když jde v pátek na porážku.“ Konečně v jiných případech byl údajně pan radní více hovornější. Např. překvapení chystané na ples města Lomu „proflákl“ do médií, takže skutečnost, že na plesu má vystoupit komik Pitkin z party kolem Ivana Mládka, již překvapením asi není.

Starostka K. Schwarzová si jako skoro pokaždé, neodpustila své „antré“ vůči bývalé předchozí ředitelce ZŠ a MŠ Lom D. Coubalové, když při schvalování rozpočtové změny ji opět obvinila ze způsobení škoda za 1 mil. Kč. Přitom se v materiálu schvalovalo opatření na rozpočtovou změnu zaplacení části dotace a penále z prodlení, které činilo 410 000,- Kč (nikoliv 1. mil. Kč). Navíc penále bylo a celková „škoda“ byla způsobena nekonáním až současného vedení radnice a školy v době od 11. 2. 2012 do 6. 1. 2015, tedy v době, kdy již žádná D. Coubalová ani I. Černá, která ji střídala ve funkci, na škole nebyly. Další podobná rozpočtová změna je doslova na spadnutí, bude se týkat protizákonného personálního případu na škole, rovněž zaviněného současným vedením radnice. Bude zajímavé sledovat, koho z této finanční ztráty budou manželé Schwarzovi obviňovat pak, až termín platby nastane…

Do diskuse občanů se nikdo nepřihlásil. Není se co divit. Jeden z nich, který přišel reagovat na šikanu ze strany radního Schwarze ve věci parkování před svým domem, konstatoval, že potom, co zhlédl a slyšel, nemá cenu zde cokoliv říkat a bude celý problém řešit jinak a efektivněji, dle zákonů. Podobně znechuceně odcházeli i další tři. Komické bylo, když jsme po opuštění budovy radnice narazili na nesprávně parkující Superb právě radního Schwarze, který parkoval na nevyhrazeném parkovišti a navíc blokoval správně parkující vozidlo. Ale což, na odkládací zadní desce měl přeci policejní čepici a v kapse mandát poslance…

Takže, milí Lomáci, hezký nástup jarních dnů a nedrážděte psychopaty cloumající Vaším městem i Vašimi životy, mohli byste mít špatně zaparkováno nebo byste jinak porušovali zákony, kterých se Váš „rodinný klan“ tak rád a často dovolává, i když je sám nerespektuje…

s úctou Vlastimil Balín, přespolní, stálý účastník zasedání ZmL

Zadáno: 2015-03-02 11:55

Dotčená obec: Most

Dotčená osoba: Vlastimil Balín

Zobrazeno 3521x

Zadal: Vlastimil Balín
E-mail: balinv@seznam.cz
URL:

Odtvítovat Sdílet přes facebook Odeslat e-mailem


HLEDAT