Milí Lomáci, díl XXIII., aneb sázka na „třináctku“…

lomský psychopat opět v akci, kdo jej zastaví?

Po odmlce, kdy jsem nezachytil průběh 4. zasedání Zastupitelstva města Lomu (ZmL) a minul se tak „v živém přenosu“ s šířením „poplašné zprávy“ ústy radního Schwarze o údajném sexuálním obtěžování na ZŠ v Lomu, se opět hlásím se skoro filmovou lomskou realitou…

Na pondělní 5. schůzi ZmL v jeho volebním období 2014 až 2018 (15. 6. 2015) jsem si nemohl nevzpomenout na klasiku v řadě dobrých českých detektivek. Byla jí „Sázka na třináctku“. Byť byl rok 1977 rokem normalizačním, natočil v něm renomovaný režisér D. Klein toto detektivní drama, které svým námětem - vyloupení 2 milionů z poštovního vozu - i vývojem děje a cesty k pachatelům až příliš navozuje paralely o tom, co se v Lomu již druhé volební období odehrává. Jen závěr popisky filmu na portálu ČSFD.cz konstatující, že „v síti kriminalistů postupně uvízne většina těch, kdo mají s případem něco společného, ale hlavní organizátor stále uniká. Charvát (vyšetřovatel) však již začíná tušit, kdo je hlavou bandy a vůbec z toho nemá radost…..“, se s lomskou realitou míjí. V Lomu je to prostě naopak. Hlavní pachatel je již od začátku, a to bez většího vyšetřování, docela dobře známý, a také herci v detektivním dramatu „Sázka na třináctku“ (R. Hrušínský, J. Satoranský, slovenská herečka Z. Cigánová aj.) byli určitě profesionálnější a přesvědčivější než část „lomské šmíry“ opět v akci na ZmL.

Paradoxně musím však začít pochvalou. Paní starostka, resp. nejspíše servisu podílejícímu se zejména na přípravě schůzí ZmL, konečně došlo, že by se zákon o obcích měl respektovat, a tak historicky poprvé, jak zákon č.128/2000 Sb., o obcích stanovuje, ověřovatele zápisu jmenovala, a ne, jako na všech předchozích schůzích, je nechávala tato žena volit. A to ještě spíše „jakoby“. Ovšem tato žena je opravdu svá. A tak dokázala okamžitě nahradit tento protizákonný nonsens svou další amatérskou chimérou a prezentovala další neznalost zákona o obcích. Zřejmě si po večerech listuje v materiálech svého manžela poslance Schwarze a zabrouzdala do textu jednacího řádu sněmovny, aby pak v průběhu jednání 5. schůze ZmL peskovala minimálně dva zastupitele opozice ing. R.Lafka z ČSSD - a od této schůze nového zastupitele za hnutí ŽIJU V LOMU! Ing. T. Francírka, který právě na této schůzi složil slib a nahradil tak rezignujícího ing. P. Veselého. Vytýkala jmenovaným, že se nemohou obracet s dotazy na své kolegy zastupitele přímo, ale jen a pouze jejím prostřednictvím.

Doporučuji proto starostce Lomu si konečně - po skoro 6 letech - pozorně přečíst zákon č.128/2000 Sb., o obcích, kde k tomuto problému jistě nalezne v §82 Člen zastupitelstva obce má při výkonu své funkce právo, písm. b) toto zákonné ustanovení:

„vznášet dotazy, připomínky a podněty na radu obce a její jednotlivé členy, na předsedy výborů, na statutární orgány právnických osob, jejichž zakladatelem je obec, a na vedoucí příspěvkových organizací a organizačních složek, které obec založila nebo zřídila; písemnou odpověď musí obdržet do 30 dnů.“ V dalších paragrafech uvedeného zákona jsou pak specifikovány další práva a zásady pro zastupitele obce.

V tomto paragrafu zákona o obcích, ani v žádném jiném paní starostka nenalezne oporu pro svá tvrzení snažící se snad o zvýraznění její údajné dominance a autority (nebo spíše autoritářství) v ZmL. To se, paní starostko, dělá jinými grify, tedy slušností, profesionalitou, lidským přístupem a bez arogance atd.

Takže zastupitelé, příště se klidně ptejte i svých kolegů a kolegyň, bez předchozího souhlasu starostky či jiného řídícího jednání.

Pátá schůze ZmL by svým programem a průběhem opravdu nevybočila ze zdejšího standardu, kdyby …

Konala se opět od 10,00 hod. dopoledne, aby se jí mohlo (ne)zúčastnit co nejvíce občanů chodících do zaměstnání. I některým zastupitelům to dělá problémy (pozdější příchod Lafek a Dancso, omluveni jen tři a další (6) do počtu 21 zřejmě neomluveni) a tak se zahajovalo s účastí 13 zastupitelů. Více jak polovina hlasování byla proto opravdu „sázkou na třináctku“.

A co teprve další průběh! O jednotlivých bodech se jednalo jen s drobnými dotazy stále stejných tazatelů (Bába, Lafek z ČSSD, Francírek ze ŽIJU V LOMU! Či Dancso z OMMO). Dokonce se opět neprojednávaly tři body, které byly v úvodu do programu jednání schváleny. Jako vždy nebylo nic předloženo v bodu materiály místostarosty pana Pavla Baráka, materiály Finančního výboru ZmL a materiály Kontrolního výboru ZmL, a tak se tiše přešly jako družstevní rodné lány. Co na tom, že si je před chvílí k projednání schválili, že? Kocourkov? Nikoliv Lom…

A nyní to „kdyby“. Tento postup – není materiál, není o čem jednat, však nebyl akceptován u jiného bodu, a tím byl materiál, za jehož předložení byla zodpovědná z jednání RmL pro svou práci uvolněná a za ní placená Bc. Martina Šípová, DiS. K uvedenému bodu č. 7.11. „Zahájení projektu transformace k rozdělení příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Lom“ nebylo také nic předloženo, ale o to více se zejména ze strany vedení města diskutovalo. Na racionální argumenty opozice a hlavně přítomné ředitelky ZŠ a MŠ Mgr. Ivany Šabkové se nehledělo. Bylo třeba bod schválit a tzv. teprve zahájit transformaci. Má to údajně být jedním z nástrojů nastartování vyšší kvality ZŠ, většího počtu žáků zejména do první třídy, kam se pro školní rok 2015/2016 přihlásilo jen 9 žáků, ale do škol litvínovských míří z Lomu dalších 33 dětí. Po delší, naprosto laické a odbornějších argumentů prosté diskusi (krom protitransformačních argumentů zmíněné ředitelky školy) ZmL 14 hlasy pro, 1 se zdržel (M. Dancso za OMMO) byla transformace ZŠ a MŠ posvěcena.

Nevím zda zastupitelům došlo, hlavně těm opozičním, že zahájit transformaci, není o ničem jiném než o urychlení likvidace samostatné ZŠ v Lomu. Nebo si snad někdo myslí, že až rodiče zjistí, co zastupitelé odhlasovali, že to pro ně bude podnět proto, aby své děti třeba přehlašovali z Litvínova do Lomu anebo již v příštím roce jich více hlásilo své děti na ZŠ v Lomu, když budou registrovat takový podivný přístup lomské samosprávy? Navíc, až se k nim třeba donese obsah diskuse. Např. pochlubení se radního Schwarze, že na ZŠ Lom nasměroval ke kontrole ČŠI, která k jeho uspokojení údajně - dle jeho slov - konstatovala ve své zprávě dobrou úroveň výuky a výchovy a ocenila školu jako vhodnou zejména pro vzdělávání romských dětí a dětí ze sociálně slabšího prostředí, v tom jsou prý dobří. Marně se ředitelka snažila argumentačně i tuto pomýlenou Schwarzovu informaci negovat. I opoziční zastupitelé byli hluší a slepí. Myslím, že jako bumerang se jim jejich oportunistický přístup vrátí. Až se do ZmL dostane nějaký materiál k transformaci ZŠ a MŠ Lom, nebude se jim třeba líbit, budou protestovat proti zahájení a urychlení likvidace vlastní školy ve městě Lomu, pak již slyším starostku a radního Schwarze, jak bouří – „vždyť to byl úkol schválený 5. schůzí ZmL, vždyť jste to již předběžně odsouhlasili, nechcete transformovat, tak jaké máte své návrhy“ atd. atp. Navíc to již na 5. schůzi ZmL podtrhl radní Schwarz informací o tom, že jednal na litvínovské radnici a Litvínov je schopen těch nějakých 160 – 170 dětí z Lomu do svých škol přijmout.

Potvrzuje se, co jsme jako OMMO tvrdili již po výsledku voleb v roce 2010 a následně během následujícího volebního období, toto nevyjímaje, že vedení města Lomu pod kuratelou Severočechů.cz spěje k likvidaci významných znaků městské samostatnosti a kvality života ve městě, jako je samostatná škola. Nyní stojíte, milí Lomáci, před touto krutou realitou a můžete si jen drbat hlavu nad tím, co jste za své zástupce vlastně zvolili a k jakým krokům jste jim dali možnosti. Schválně nepíší o mandátu, protože mandát zastupitele jsem vždy považoval za odpovědnost vůči občanům a v tomto případě se jedná spíše o neodpovědnost…

Konečně se (ne)odpovědnost zastupitele a radního B. Schwarze potvrdila i v kauze údajného sexuálního obtěžování na ZŠ a MŠ, o níž hovořil na 4. schůzi ZmL 20. 4. 2015. Dost závažné obvinění a RmL na svých jednání, alespoň dle zápisů a zpráv o činnosti jejích následujících zasedání 11. a 25. 5. 2015 nic neprověřovala. I když starostka na dotaz M. Dancsa, jak to tedy s tím údajným sexuálním obtěžováním o němž posledně hovořil radní Schwarz je, na 5. schůzi ZmL potvrdila, že šlo o fámu. „Ano, byl to drb“, halasil bez přihlášení do diskuse radní Schwarz, jinak autor vnesení tohoto drbu do jednání na 4. schůze ZmL onoho 20. 4. 2015. Následně měla po „školním vyvolání“ starostkou na dotaz pana Dancsa reagovat i ředitelka ZŠ a MŠ I.. Šabková. Ta konstatovala, že se mělo údajně něco odehrát nedaleko školy a že k tomuto byla pozvána Policií ČR k podání svědectví, zde podepsala mlčenlivost, takže více nemůže říci, ale může potvrdit, že na ZŠ a MŠ k žádnému sexuálního obtěžování nedošlo a nedochází a jde skutečně o drby. Asi nemohla ani říci více k tomu, proč tyto drby šíří právě radní Schwarz a právě v předstihu, před schvalováním tzv. transformace ZŠ a MŠ Lom.

Takže, milí Lomáci, hezkou dovolenou a lepší vstup do nového školního roku Vašim dětem. Po prázdninách určitě ještě do své lomské ZŠ půjdou a aby do ní mohly i v letech dalších, je na Vás, ne na zastupitelích. Když se o vlastní ZŠ a MŠ zasadíte, zřejmě již nebudete u současného vedení města tzv. milými Lomáky, ale neztratíte kredit svých dětí, dokonce možná i těch příštích, co se mají šanci v Lomu narodit… Snad…..

s úctou Vlastimil Balín, přespolní, skoro stálý účastník zasedání ZmL

Zadáno: 2015-06-17 12:45

Dotčená obec: Most

Dotčená osoba: Vlastimil Balín

Zobrazeno 3052x

Zadal: Vlastimil Balín
E-mail: balinv@seznam.cz
URL:

Odtvítovat Sdílet přes facebook Odeslat e-mailem


HLEDAT