Milí Lomáci, díl XXIV., aneb festival lží, arogance, nadutosti a neznalosti zákonů

...nebudete tomu věřit, ale jsou horší věci než uprchlíci nebo tzv. nepřizpůsobiví...

Hezký a skutečně příjemný adventní čas, vážení PT čtenáři, volného seriálu článků z dění v městečku na severu, v podhůří Krušných hor a na zasedáních Zastupitelstva města Lomu (ZmL). Tak se Vám po kratičké odmlce, kdy jsem vynechal 6. zasedání ZmL, opět hlásí pravidelný přespolní účastník těchto lomských „festivalů“. V pondělí 30. listopadu 2015 se konalo 7. zasedání ZmL volebního období 2014 až 2018.

Jak velí tradice (ne)úcty koalice ve vedení města Lomu složené ze Severočechů.cz, ODS a LOMÁKŮ (Rybových to souvěrců a mosteckých SMM spojencům) k občanům, opět se zahajovalo v 15,00 hod. odpoledne, kdy je většina lidí v práci nebo na cestě z ní. Přesto se „pár“ občanů tentokráte zúčastnilo, protože Lomem hýbe další kauza. A jak jinak, opět kolem příspěvkové organizace města ZŠ a MŠ Lom. Jak jistě víte, a mohli jste si přečíst i na těchto stránkách, odvolala Rada města Lomu z funkce ředitelky této organizace Mgr. Ivanu Šabkovou, kterou dosud, do nedávné doby - cca 4-5 měsíců, velebila starostka i další. Nechávali se s ní fotit při akcích školy a její práce si považovali. Jenže, jak se říká, „nic netrvá v světě věčně, ani láska k jedné slečně“, natož tedy k realizaci záměru o rozdělení ZŠ a MŠ Lom na dvě samostatné příspěvkové organizace „neposlušné“ ředitelce. Na zasedání tentokráte dorazil i zástupce médií a „pár“ zaměstnanců školy s odhodláním vystoupit na podporu odvolané ředitelky (alespoň se takto v „občanských lavicích“ vyjadřovali). Ale po pořádku, na tuto kauzu ještě dojde.

V poslední informaci z 5. ZmL jsem starostku a servis evidentně přechválil, když jsem se domníval, když konečně ověřovatele jmenovala, jak zákon předpokládá starostka, že se tak bude již dít trvale a ověřovatelé nebudou voleni. Vydrželo to asi opravdu jen na jedno jednání. Na 7. ZmL byli ověřovatelé opět voleni a standardním způsobem. Jednání ZmL připravuje rada, a tak by se dalo předpokládat, že chystá i organizační věci a jména na ověřovatele, např. zazní z úst starostky jako radou připravená a s navrhovanými projednaná věc. Chyba lávky! Starostka vyhodila do pléna: „tak kdo chce dělat ověřovatele…, nikdo s nehlásí, tak zase můj muž a pánové, kdo další, že by pan Krupka?!“ Ověřovatelé byli schváleni. Hurá! Ještě před schválením programu vychrlila starostka na zastupitele krok rady při odvolání ředitelky ZŠ a MŠ. Padaly důvody typu - porušovala zákon a následně jsme zjistili, že porušila zákon i ve věci výběrového řízení o dodavatelích energií pro školu. Bylo toho ještě více. Na dotaz opozičního zastupitele pana Ing. T. Francírka, zda se ke kauze bude ještě diskutovat, odvětila starostka, že to je snad samozřejmé.

„Samozřejmého“ toho pak na jednání ZmL bylo opět dost a dost. Ovšem nejvíce opět lží, arogance, nadutosti a neznalosti nebo ohýbání zákonů ze strany starostky a jejího manžela radního Ing. B. Schwarze, poslance. Od něho se zastupitelé dozvěděli, že vedle všech svých aktivit alternuje i u TS Lom jako příležitostný dřevorubec.

Jednání pak šlo v tradičních kolejích. Sice se doporučilo, a celkem věcně a dobře, k urychlení trapnosti jednání sdružení bodů jednání a hlasování tzv. ánblok, čili najednou, až u bodů věcných břemen obslužnosti, ale jednalo se i tak rychle. Ovšem, až příliš často na krátkost doby a celkem bezproblémových bodů bylo jednání „obohacováno“ arogantními ataky starostky, podporované v tomto snažení jejím manželem-radním, zastupitelem kraje a poslancem B. Schwarzem. A tak se zastupitel Ing. Francírek dozvěděl, že mu paní starostka nemusí dle zákona vůbec odpovídat, když se mu nezdá způsob jejího jednání, chování a arogance odpovědí, že mu může také dát odpověď do třiceti dnů, a písemně. Na jeho repliku, zda „vedení považuje za kritiku své práce i obyčejný dotaz na nějaký problém uvedený v materiálu“, se mu dostalo poučení, zda vůbec zná, kde je ono místo, o němž se v matriálu píše a i když již čtyři roky v Lomu bydlí, že by se mohl zorientovat. Dotyčný reagoval ohrazením se proti takové aroganci a neslušnosti i tím, že v Lomu bydlí již 14 let, a nikoliv jen 4. Podobně pak v následné diskusi nad problematikou o odvolání ředitelky ZŠ a MŠ Lom upozorňoval radní Schwarz, aby manželku - starostku podpořil, že i zastupitelé své děti dávají do Litvínova místo do lomské ZŠ, a i pan Ing. T. Francínek, což ale prý chápe, když jeho manželka, pí Francírková je ředitelkou školy, a tak si děti vozí k sobě na školu. Zase chyba, ani Broňa Schwarz se netrefil, jako jeho manželka v porovnání s délkou bydlení Francírkových v Lomu. Jak jej pak jemně, a s jistou dávkou slušně namixované ironie, upozornil zastupitel Ing. Francírek, je třeba nejdříve absolvovat školu základní a teprve pak střední, kde jeho manželka řediteluje.

Atakům a aroganci se nevyhnul ani zastupitel, a tradiční terč samolibosti a zvůle Schwarzových, pan M. Dancso, zastupitel za OMMO. Tomu se na věcné dotazy a oponování o kvalitách současného zastupujícího vedení ZŠ a MŠ Lom dostalo poučování ze strany radního a poslance Ing. B. Schwarze: „Pane Dancso, víte, co je demokracie, víte to?“ Kladná odpověď od M. Dancsa radního neuspokojila. Pokračoval ve své arogantní předváděčce dále:„8 mandátů Severočeši, 2 mandáty ODS, sdružení Lomáci 2 mandáty, pak 4 mandáty ČSSD, 2 mandáty sdružení Neslibujeme a 1 mandát OMMO. Každý se bude rozhodovat svým hlasem a my si ten záměr o rozdělení ZŠ a MŠ odhlasujeme…“. Ještě zapomněl dodat, že „zajímavostí“ v představách Severočechů.cz o demokracii je to, že oni dodržují jen ty zákony, které jim vyhovují. Pak aby si uvědomovali, že skutečná demokracie je o dialogu, respektování názoru a práv menšiny atd.

Nic nepomohly připomínky z řad opozice materiál ještě dopracovat o analýzu kladů a záporů, otázky zvyšování kvality výuky a výchovy na lomské škole apod. To, co bylo předloženo starostkou města a údajně zpracováno uvolněnou radní za Severočechy.cz Mgr. M. Šípovou bylo doslova paskvilem, který byl již minimálně dvakrát zastupitelům vnucován. Nikdo ani moc neregistroval, že rozdělením budou vytvořeny další dvě pozice ředitele MŠ a ekonoma na MŠ, nejasnosti trvají i u způsobu účtování obědů na MŠ atd. Nakonec si skutečně, v rámci onoho „demokratické fungování“ odsouhlasila koalice, za pomoci zastupitelů za KSČM záměr o rozdělení příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Lom na dvě organizace ZŠ Lom a MŠ Lom. Sice byl dán jakýsi „slib“, že se bude dále jednat a kdo bude mít zájem, může přijít do pracovní skupiny, kam budou všichni zastupitelé pozváni. Myslím, že se již nic moc v pracovní skupině „nevyjedná“. Byl prostě zahájen proces likvidace Základní školy v Lomu. Konečně radní Ing. Schwarz v diskusi uvedl svůj rozhovor s panem Mgr. Bc.Zieglerem, ředitelem 8. ZŠ v Mostě, který spolu vedli při jednání řídícího orgánu Dopravního podniku Most. „Pan Ziegler mi otevřeně řekl, zda jsme se nezbláznili, že platíme 300 tisíc Kč za školní autobus, proč nepřevedeme těch našich pár dětí do Litvínova, např. na 3. ZŠ Litvínov by se určitě vešly…“ Co dodat, odhalené ledví radního milujícího své milé Lomáky?

Nejkomičtější je, že oněch 14 zastupitelů, kteří záměr o rozdělení ZŠ a MŠ Lom, včetně vedení města podpořili, ani pořádně nevědí, co schválili. Posuďte: ZŠ a MŠ Lom by se následně rozdělila na ZŠ Lom, p.o., jejímž statutárním zástupcem by nadále zůstala Mgr. Ivana Šabková. To bude materiál pro právníka jmenované, která se určitě bude svých práv domáhat právní cestou. A kdyby snad ne, vřele ji to doporučují, vždyť i dle starostky města Lomu zavinila, že škola prohrála pracovně právní spor s bývalou zaměstnankyní paní A. Bozetickou tím, že ji nesprávně zařadila. Škola musela, resp. město uhradit ušlé finance (i zde starostka lhala o výši celkové částky, kterou záměrně uvádí nižší).

Na dotaz, zda byla ustavena škodní komise, opět, jak jinak, arogantně spolu se svým manželem, poslancem radním Ing. Schwarzem jeden přes druhého pomalu křičeli, že není ještě nic hotovo, soudíme se dále…

A to by mohlo stačit. Jednání 7. ZmL bylo skutečně festivalem lží, arogance, nadutosti a neznalosti zákonů. Jeden z přítomných zaměstnanců školy, kteří potom, čeho byli svědky, raději ani diskutovat v části pro občany nešli – „nadávat a vyhrožovat si nenecháme, to nemáme zapotřebí“, byla jejich slova. Jedna z nich s neskrývanou hrůzou a odporem v očích konstatovala: „Ona je na ně zlá!“. I zástupce médií, který je jinak velice distingovaný a nezaujatý, se neubránil mluvit alespoň tzv. řečí těla a ta byla místy i dost drsná vůči tomu, jak se lomská koalice (Severočeši, ODS a Lomáci) chovala, zejména manželé Schwarzovi.

Tak, vážení PT čtenáři, přeji abyste si z adventního času a hlavně v nadcházejících vánočních svátcích udělali festival jiný, ne-lomský, tak nějak milejší a lidštější, plný lásky, vzájemné úcty, tolerance a pochopení pro druhé.

Hezké sváteční dny. A do roku 2016 šťastné vykročení, s co nejvíce dobrými lidmi kolem sebe.

S úctou Vlastimil Balín, pravidelný přespolní účastník zasedáních ZmL

Zadáno: 2015-12-01 21:26

Dotčená obec: Most

Dotčená osoba: Vlastimil Balín

Zobrazeno 7863x

Zadal: Vlastimil Balín
E-mail: balinv@seznam.cz
URL:

Odtvítovat Sdílet přes facebook Odeslat e-mailem


HLEDAT