Místní referendum proti větrným elektrárnám ve Chvalovicích

Referendum jako přímý nástroj demokracie k závažné otázce dalšího budoucího vývoje obce

Obecní zastupitelstvo Chvalovice v minulém volebním období uzavřelo smlouvy o spolupráci s firmou Viventy česká s.r.o. o výstavbě větrných elektráren v katastru obce. Proti tomu se postavil jako jediný Znojemský okrašlovací spolek, který vstoupil do správního řízení s tímto spojeným.

V loňském roce skupina občanů obce Chvalovice, založila sdružení "Za čístý rozvoj obce Chvalovice o.s.", jeho hlavním cílem je ochrana krajiny a přírody.

Na podzim ČS o.s. schválila a pověřila výbor o.s., sestavením petičního výboru a zorganizováním petiční akci, která by podpořila úsilí Znojemského okrašlovacího spolku, zmařit záměr výstavby VE.

Koncem roku byla petice zaslána ministrovi ŽP ČR a hejtmanovi JmK. Ministr předal tuto petici na pobočku MŽP v Brně, kde tato začala šetřit rozhodnutí o uzemním řízení KÚ Brno k výstavbě VE.

Znojemský okaršlovací spolek podal žalobu na rozhodnutí KÚ a bylo vydáno předběžné opatření, které nyní pozastavuje platnost rozhodnutí KÚ.

Sdružení občanů "Za čistý rozvoj obce Chvalovice o.s." připravil v lednu t.r. akci na přípravu k vyhlášení místního referenda k otázce zákazu výstavby větrných elektráren v obvodu obce.

Přípravný výbor a dobrovolníci během února sebrali mezi oprávněnými voliči dostatečný počet podpisů a přípravný výbor bude patrně v pondělí na OÚ Chvalovice předávat návrh na vyhlášení místního referenda. Výbor navrhuje, aby hlasování v obci proběhlo 19. května 2012.

Zadáno: 2012-02-25 14:26

Dotčená obec: Chvalovice

Zobrazeno 3849x

Odtvítovat Sdílet přes facebook Odeslat e-mailem


HLEDAT