Most je místem, kde uvidíte, jak by se politika dělat neměla. Přesto se v tom pokračuje vesele dál…

Sledujeme-li další vývoj údajné „Aféra v Mostě“ dozvídáme se, že policie začala vyšetřovat, jak předpokládalo hnutí OMMO na základě medializace nahrávky jednání, podezření z korupce. Na povrch vyplynula jména osob s podezřením spojených – Jan Syrový, předseda Klubu zastupitelů SMM, Jan Schiller (ANO) a „přeběhlík“ ke KSČM Adolf Sigmund, „kteří nabízeli odměnu za přeběhlictví.“ Co se nám jako občanům Mostu v této souvislosti nabízí k úvaze, budeme-li vůbec ochotni tyto věci sledovat:

• někdo mohl chtít někoho uplatit? V mosteckých podmínkách proto, že údajně „dost bylo Zelenky a Severočechů Most“, kteří, ať tak nebo tak, byli vítězi podzimních komunálních voleb 2014. Ne už Sdružení Mostečané Mostu do té doby „spojenec“;

• do koalice by se opět určitě chtělo dříve vládnoucímu Sdružení Mostečané Mostu. Pokud by nějaké hlasy chyběly, jsou tu ještě pánové a dámy z dalších subjektů, tradičních, k dohodě vždy ochotných, zvláště, je-li zač „soudruhů z KSČM“ a dalších „čekatelů“, např. ČSSD, ODS a spol. A „národní fronta zvítězila“, chtělo by se říci. A vážně pokračujme;

• „přeběhlíkem“ ke KSČM A. Sigmundem to začalo a jeho „rolí“ pokračovalo v angažmá o údajném získávání dalšího „přeběhlíka“ od Severočechů Most. Proč tak složitě? Prý klub Severočechů Most se rozkládá a o jeho „přeběhlíky“ je zájem. KSČM nás o tom přesvědčuje svým „angažmá“ A. Sigmunda, který dostal dokonce důvěru jako „novic“ za KSČM, resp. za její zájmy vyjednávat. Pokud se celá šaráda nepovede, nikdo ze stávajících zastupitelů, členů KSČM, na první pohled nebude tzv. namočen. Ptejme se ale, že „Někdo“ to celé zinscenovat a vyjednávat musel a v KSČM se ani „nic“ neděje jen tak, a na nějaké „vstupné či odlučné“ zde fondy asi nejsou, ty zřejmě dorazily odjinud. O KSČM na Mostecku se již veřejně tvrdí, že s jejím konáním je dlouhodobě spojováno jméno podnikatele A. Brinzanika a že celá mostecká šaráda tzv. buduje pozice pro opětovné zvolení hejtmanem O. Bubeníčka (KSČM) v příštích krajských volbách 2016. O tomto pánovi i tomto naznačeném „vedení“ čtěme také na http://neovlivni.cz/prehledne-mapa-vlivu-ustecka/;

• popřemýšlíme-li nad účastníky údajné korupce, jediným, kdo ční svým funkčním zařazením, je Jan Syrový ze SMM a šéf klubu zastupitelů. Oběť? Možná. A zřejmě nikoliv bez (s-)vědomí SMM;

• výběr zástupce za ANO 2011 může potvrzovat to, že do aktivit podobného typu – jako je korupcí získat potenciálního přeběhlíka s výsledkem nejasným – jsou vpuštěni jen „odsouzenci“ či předem dohodnuté osoby, jimž může být za jejich angažmá příp. slíbena odměna;

• celou věc dotvrzuje fakt údajné nepřítomnosti jednoho z hlavních protagonistů vlády v Mostě J. Zelenky, který má být v zahraničí. A nebylo by to ostatně poprvé. Ptejme se politika, zda se tím předem tak nějak v očích volební veřejnosti nediskvalifikujeme? Ale možná Vám odpoví peprněji, než byste čekali;

• podtrženo, sečteno v tuto chvíli. Policie ČR celou věc údajně šetří. Držme si palce. Ale… Nebylo by poprvé ani v Mostě a jeho okolí, kdyby „rukou společnou a nerozdělnou“ bylo vše nakonec „urovnáno“ a „nelegální odposlechy“ na jedné straně potlačily „politické korumpování“ na straně druhé. Dalo by se tak soudit z nesmělých náznaků, že o porušení zákona mohlo jít vlastně těmi odposlechy;

• konec konců ty politiky si volíme my, sami. Škoda jen, že nás tak málo zajímá, co dělají po svém zvolení a nechceme slyšet na možná varování.

http://www.hnutiommo.cz/news/most-je-mistem-kde-uvidite-jak-by-se-politika-delat-nemela-presto-se-v-tom-pokracuje-vesele-dal/

Zadáno: 2015-09-21 21:19

Dotčená obec: Most

Dotčená osoba: Vlastimil Balín

Zobrazeno 4445x

Zadal: Vlastimil Balín
E-mail: balinv@seznam.cz
URL:

Odtvítovat Sdílet přes facebook Odeslat e-mailem


HLEDAT