Naše pošta, náš problém

Problémy s poštou Brno 30

Někteří z nás hazardují rychlou jízdou na motorce, jiní tím, že pouze bydlí v Bohunicích. Jinak se přirovnáním nedá popsat nebezpečí, které skrytě číhá na každého klienta obsluhovaného poštou Brno 30. Ono nebezpečí se týká pravidelného, soustavného a dlouhotrvajícího nedoručování tzv. výzvy k vyzvednutí zásilky. To je ten papír, kterým Vám pošta oznamuje pokus o doručení zásilky, kupříkladu úředního psaní, a informuje Vás o jeho uložení na poště. Marným uplynutím desetidenní lhůty pro uložení psaní na poště se některé typy úředních zásilek považují právní fikcí za doručené se všemi drastickými právními důsledky. Může se třeba jednat o předvolání k soudnímu jednání, o obeslání žalovaného výzvou k vyjádření se k žalobě či o zaslání konečného rozhodnutí. Včasné doručení těchto písemností je pro účastníka řízení vždy důležité, jsou od něho totiž odvislé i jeho povinnosti. Jestliže se účastník soudního řízení zavčas nevyjádří k žalobě, má soud za to, že nárok žalobce uznává. Jestliže je doručeno rozhodnutí, může nastat jeho právní moc, od čehož je odvislá vykonatelnost předmětného rozhodnutí. Tím není myšleno nic menšího než třeba zazvonění exekutora u domovních dveří.

Osobně jsem svědkem opakovaného nedoručování výzvy k vyzvednutí zásilky, a to dokonce i v případě, že zásilka nebyla vhozena do domovní schránky, ač vhozena po uplynutí lhůty pro její uložení měla býti. Kolegyni původem z Rokytnice v Orlických horách zase nebyl zavčas doručen voličský průkaz. Stačí mluvit s lidmi v Bohunicích a člověk zjistí, že se jedná o běžný a zaběhlý postup pošty.

S takovým stavem je však nutno skoncovat, protože škoda hrozí každému z nás. Dle informací sdělených poštou si v roce 2013 stěžovalo na uvedenou záležitost pouze 10 obyvatel Bohunic, což svědčí o pramalém zájmu na nápravě věcí veřejnosti se dotýkajících. Nemá jistě smysl býti nezdvořilý k zaměstnancům pošty Brno 30, tito totiž nejsou zjevně v takovém počtu, aby bezchybné zabezpečení služby mohli zajistit. Je potřebné tlačit na vedení České pošty, s.p., aby službu zajistila v zákonech předpokládané kvalitě. K tomu je ideální forma písemné stížnosti. Velmi rád ji poskytnu dále, stačí mě oslovit na e-mailu: michal.kincl@sakbrno.cz.

Michal Kincl

autor je právník

Zadáno: 2014-05-26 19:33

Dotčená obec: Brno-Bohunice

Zobrazeno 3575x

Odtvítovat Sdílet přes facebook Odeslat e-mailem


HLEDAT