(Ne)výstavba mešity v Hradci Králové a ZLPS.

AntiIslamizace.

Před několika týdny se objevila zpráva, že Muslimská asociace v Hradci Králové chce vystavět ve městě Muslimské centrum s modlitebnou/mešitou. Tato informace po několika dnech rozdělila obyvatele Hradce Králové na dva tábory a vyvolala vášnivé diskuze nejen mezi obyvateli samotnými, ale i v médiích a to i celostátního rozsahu

Prvním impulzem bylo napsání dopisu primátorovi města s protestem proti výstavbě mešity ve městě (výzva je na www.hkmsita.cz). Já napsal primátorovi 14.8.2010 v noci a byl jsem první a taky jsem hned vytvořil Petici proti výstavbě mešity ve městě dle Petičního zákona.

Nyní se řeší a lidé z médií se mne ptají, zda si myslím, že muslimové mají na mešitu právu, mohou se svobodně oddávat islámu. Použiji ustanovení Základní listiny práv a svobod (ZLPS) v ČR.

V čl. 16 ZLPS se píše, cituji :

(1) Každý má právo svobodně projevovat své náboženství nebo víru buď sám nebo společně s jinými, soukromě nebo veřejně, bohoslužbou, vyučováním, náboženskými úkony nebo zachováváním obřadu.

(4) Výkon těchto práv může být omezen zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu veřejné bezpečnosti a pořádku, zdraví a mravnosti nebo práv a svobod druhých.

Z odst (1) plyne svoboda. Odst. (1) je ale nadřazen odst. (4), který může odst. (1) omezit přijatým zákonem. Vycházím z toho, že zatímco současná náboženství, jak je znám, jsou zaměřena dovnitř skupiny věřících a neberou si za cíl ovládnutí okolního světa a společnosti u islámu je tomu jinak. Islám je náboženství zaměřené jednoznačně na ovládnutí okolí a to agresivní formou. Islámu jde prvotně o moc, zničení a podmanění kultury a společnosti tam, kde jako náboženství vstoupí.

Je zde i druhý faktor. Jako mladík jsem rád četl knihu od A.B. Strugackij s názvem Je těžké být bohem. Byla již pro náctileté. Výzkumník ze současné doby je poslán do dávné historie, aby zkoumal společnost, její vývoj a (ne)demokratičnost. Ve společnosti byli „disidenti“ nespokojení a autoritářským režimem. Po výzkumníkovi chtěli „hromy a blesky, aby vládnoucí třídu zavraždili“. Výzkumník jim nic nedal, Uvažoval, že společnost není na změnu připravena. „Disidenti“ by vládu sice svrhli, ale byli by svrženi dalšími a došlo by k dlouhotrvajícímu krveprolití. Aplikace na islám a demokratické země je následující. V islámských zemích v absolutní většině demokracie není. Až k nám/do EU přijdou milióny muslimů, nedokáží se ve své většině vyrovnat s demokracií u nás/v EU. Nebudou ji chápat, nedokáží s ní žít, přijmout její hodnoty i zákony. Aby se s tímto vyrovnali, bude potřeba nejen délky věků několika generací. Bude potřeba přechodné období. Je proto nutné přijmout zákony, které nás budou v době přechodu/pochopení a přijmutí demokracie imigranty chránit. Musíme se zákony chránit proti imigrantům z nedemokratických zemí, kteří mají přijít do ČR.

V tradičních západoevropských zemích praktikovali po desetiletí vstřícnou imigrační politiku a nyní přitvrzují. Neudělejme v ČR stejné chyby, jako to v případě islámu učinily tradiční západoevropské země. Mám strach z budoucnosti. Tyto obavy ve mně živí přijímané úmluvy na úrovni EU. Před dvěma roky se objevil tzv. EUROMED (Euro-Mediterranean Partnership) známý též jako „barcelonský proces“. Zahrnul v sobě doplnění obyvatel EU metodou přesídlování. Tato úmluva znamená, že do roku 2050 přijde do 27 zemí EU celkem 56 až 80 miliónů muslimů. K této číslici dospěl statistický úřad EU Eurostat. Pokud porovnám současný počet obyvatel v 27 zemích EU, vezmu v úvahu cca 10 miliónů lidí v ČR a postavím k tomu jen 56 miliónů muslimů, vyjde mi následující. Při rovnoměrném rozvržení muslimů mezi země EU by na ČR připadly v roce 2050 cca 2 milióny muslimů. A s rovnoměrným rozvržením muslimů mezi státy EU se počítá/schváleno/nařízeno. ČR nebude mít právo se odvolat a nebude mít ani právo veta.

Vyzývám proto k odpovědnému přístupu v imigrační politice, aby byly zachovány historické, kulturní hodnoty vzniklé na území ČR v minulých staletích.

Stav hlasování na www.hradeckydenik.cz v 17 : 52 hodin dne 27.8.2010 ve věci výstavby mešity je

- pro stavbu 19 hlasů

- proti stavbě 958 hlasů

- neví 2 hlasy

Před několika hodinami byla na Facebook spuštěna stránka „Antimešitahk“ (http://www.facebook.com/#!/group.php?gid=141272222576868&ref=ts)

ing. Valentin Kusák

předseda AntiMešita,o.s.

antimesita@gmail.com

Zadáno: 2011-01-04 17:09

Dotčená obec: Hradec Králové

Zobrazeno 5693x

Odtvítovat Sdílet přes facebook Odeslat e-mailem


HLEDAT