Nevšední příběh všedního dne…

Mostecká krize vzniklá oznámením Severočechů Most o rozpadu koalice Severočechů Most, hnutí ANO a KSČM dospěla k vyřešení. Vyřešil ji ten, kdo ji připravil. Ve středu 30. září 2015 se sešlo 7. zasedání Zastupitelstva statutárního města Mostu (ZmM), aby „posvětilo“ dohodnutou, údajně novou koalici. Oznámena byla ještě před jednáním na tiskové konferenci Severočechů Most. Podnikatel Ing. Jiří Zelenka zavelel.

Zapomněl tak nějak na to, proč do politiky vstupoval, údajně dle jeho slov to bylo kvůli korupčním praktikám ODS, která tak činila v koalici s ČSSD, a tak zřejmě proto je nová koalice tvořena Severočeši Most, ČSSD a ODS. Nechápete? No, popravdě já ano. Krást není dovoleno nikomu, když tak jen někomu. A třeba v koalici s ANO a KSČM zjistil, že se příliš nic nemění a je to skoro jako když byli v houfu s bývalými souputníky ze SMM v zádech a s opozicí, co „podporovala koalici“ (KSČM). Ale nejspíše je těžké se dělit a nechat se někým zdržovat v uchvacování města, a tak bylo třeba posílit a získat i ve složení rady města nadpoloviční většinu. Ale to bych opravdu předbíhal. Tak raději pomalu a postupně.

Zkusím provést stručnou retrospektivu toho, co se 30. 9. 2015 na 7. zasedání ZmM dělo. Tedy alespoň do zvolení nových členů rady, protože pak byla vyhlášena přestávka na změny zasedacího pořádku, úpravy hlasovacího zařízení a podobně, a já musel vyzvednout vnoučata z MŠ. Konečně bylo přeci hotovo a o víc již nešlo:

- zastupitelé i zvědavá veřejnost se scházejí

- hned po výstupu z výtahu narážím na hlouček zastupitelů KSČM sedících pod schody na místě, kdysi opanovaném kolegy z ODS, naslouchají hlučnému promluvu předsedy OV KSČM, jen „doyen“ jejich klubu V. Jírovec byl bystrý, zaregistroval bývalého kolegu a hlásil: „Už je tady…“, (to jako JÁ) hlouček zmlkl;

- disciplinovaně jsem provedl podpis do prezence pro veřejnost a odebral se na balkon

- pořizuji žánrové fotografie pomalu, velice pomalu se zaplňujícího jednacího sálu, kde na svém místě radního sedí J. Zelenka a shovívavě „přijímá“ jednoho svého kolegu za druhým, nejprve si ujednocuje „noty“ předseda klubu Severočechů.cz a náměstek primátora Ing. M. Hrvol, následuje jej primátor Mgr. J. Paparega, což se několikrát opakuje, až dorazí na „poslední pomazání“ i poslanec V. Vozka, jak později zjišťuji, předseda návrhové a volební komise;

- na svých místech jsou i vedoucí úředníci magistrátu, zbytek kolem mě na balkoně nebo dole, šéfové organizací zřizovaných městem a samozřejmě zástupci „sedmé“ velmoci, médií, pravda, jen šéfredaktorka týdeníku Homér jen těsně před redaktorem Krušnohoru, skoro můžeme začít, i zastupitelů je dost;

- primátor zahajuje jednání, po obligátních, servisem nachystaných slovech, co se dle zákona děje či bude dít, když to bude samozřejmě vyhovovat, hlásí dva omluvené a jeden pozdější příchod, který vzápětí pohledem do sálu ruší, protože paní senátorka a zastupitelka dorazila, takže jí není třeba omlouvat. Primátor vystavuje nepříliš dobré vysvědčení zastupitelům, zřejmě se nechtějí dále vzdělávat, patrně z důvodu, že již vědí vše a oznamuje, že jakési semináře se pro nezájem zastupitelů konat nebudou. Větší pozornost auditoria vyvolalo oznámení primátora, že obdržel ráno rezignaci dalších tří členů rady města, po včerejších rezignacích Ing. Ilievové, Ing. Schillera a Ing. B. Peštové, Ph.D. za ANO, složili své funkce radních pánové R. Belej, V. Jírovec a Ing. J. Novák za KSČM, informaci berou zastupitelé na vědomí;

- primátor dává dále návrh na doplnění programu o bod 7. 1., týkající se financí pro mládežnickou kopanou a doporučuje s ohledem na podané rezignace úpravu bodu 4. 2., jen na volbu členů rady;

- první námitka zaznívá od zastupitelky SMM JUDr. H. Jeníčkové, namítá, údajně i jménem kolegy Ing. J. Korandy, který je omluven, že zastupitelstvo se schází mimořádně, nebyl čas se připravit na jednání, a požaduje dnes projednat jen personální věci a samozřejmě bod 7. 1. (přeci si nerozhněvá sportovce). Pozn. autora: někdo by již měl, těm právníkům v ZmM vysvětlit, že zákon o obcích nezná termín mimořádné jednání zastupitelstva, každé dle zákona oznámené a svolané zastupitelstvo je řádné a veřejné, protože druhý právník, primátor Paparega neprotestuje a o protinávrhu nechává hlasovat, návrh Jeníčkové neprošel a byl následně schválen předložený návrh programu. Přitom opět později nikomu nevadí, že primátor tzv. otevírá i body, k nimž nebylo nic předloženo, a tudíž je měla rada v přípravě jednání vyřadit a do programu vůbec nezařazovat;

- následuje menší divadlo kolem oznamovaných tzv. střetů zájmů u některých projednávaných bodů, střet ohlašují zastupitel SMM J. Syrový, zastupitel člen Klubu KSČM A. Sigmund, zastupitel ČSSD Z. Brabec, zastupitelka ANO Ing. Peštová, Ph.D. žaluje na Ing. J. Zelenku, že má určitě také střet zájmů a nic nehlásil. Zelenka po chvíli trapného ticha, za následného menšího potlesku svých „věrných“ kontruje, že každý zde mluví sám za sebe (arogance jen tekla…!), zastupitel ODS T. Kubal pronáší jakýsi slogan – každý, kdo zde podniká (myšleno asi v Mostě) není zloděj, je nepochopen primátorem, který rezolutně hlásí, „o tom nemohu dát hlasovat“ načež zastupitel SMM Ing. L. Pitín zdůrazňuje, že střet zájmu musí hlásit všichni, jediný má pravdu dle zákona, je to skutečně povinnost, a ne libovůle. Ale Zelenkovi to určitě nevyhovuje, protože on dodržuje přeci zákony právě jen ty, co mu vyhovují!;

- jednání dospělo k návrhu a hlasování o složení návrhové a volební komise, byli zvoleni již koaliční partneři – za Severočechy.cz Ing. V. Vozka, za ČSSD J. Tancoš a za ODS Mgr. L. Hrdinová. Následně demokraticky oznamuje V. Vozka, že za předsedu si komise demokraticky zvolila jeho V. Vozku;

- na chvíli si jednání odskočilo k diskusi občanů, v níž vystoupila jen jedna diskutující a děkovala městu za schválení vyhlášky zákazu vysedávání po městě na zídkách, ochozech trávnících apod., další děkování nebylo;

- konečně je to tu, primátor nejprve oznamuje změnu kompetencí a navrhuje, aby agenda odstoupivší náměstkyně Ing. Ilievové byla schválena částečně pod M. Hrvola a další částí pod náměstkyni Starou a jeho (primátora Paparegu), nikdo se na nic neptal, i když nebylo příliš jasné na poslech, o co vlastně jde, ale bylo schváleno 24 hlasy, což znalé udivilo, protože se o koalici mluvilo v počtu 23 hlasů, vzápětí bylo vše jasné, dalším hlasem do počtu 24 je mandát a hlas zastupitelky ještě nedávno za ANO, nyní i na webu MmM nezařazené pod nějaký klub Ing. V. Balážové, která s objevila mezi návrhy na nové členy rady města;

- následuje tahanice o způsob hlasování, což se mi po pravdě nechce ani rozebírat, protože poslouchat lidi s právním vzděláním, zákonodárce či dlouholeté zastupitele, co vše neznají a co vše jsou schopni porušovat, je až zarážející, v Mostě však nikoliv překvapivé;

- nakonec po delší „tiché pauze“, kdy se zřejmě nevědělo, kdo, co má či nemá za roli, včetně předsedy komise V. Vozky, nakonec M. Hrvol najmenoval, vyřkl oněch šest jmen a do rady doporučil – za Severočechy.cz již zmíněnou „nezávislou“ Ing. V. Balážovou (kdysi ANO) a Ing. O. Málka, za ČSSD – “koupenými“ tituly ověnčeného Mgr. K. Novotného, MBA, LL. M. (kdosi na balkoně poznamenal a bydlí vůbec v Mostě?) a Z. Brabce, za ODS Mgr. L. Hrdinovou a MUDr. D. Drtíka. Hlasování bylo schváleno samozřejmě veřejné a o všech navržených najednou. Tímto krokem opanují Severočeši.cz radu města v podstatě 7 hlasy a skoro je naplněna má prognóza z června 2010, že není daleká doba, kdy město Most může patřit jednomu člověku, leč, asi to ne všem vadí, protože po volbě členů rady „svými“ 24 hlasy se ozval sice malý a nesmělý, leč potlesk;

- byla vyhlášena rovněž již zmíněná technická přestávka, na hádání a vyčítání jsem již náladu neměl (a dle informací v Mosteckém deníku tomu tak i bylo), a navíc vnoučata čekala na vyzvednutí.

Odcházel jsem s nadějí a očekáváním, k němuž se nepředloženě hlásili údajně následně i někteří, nyní opoziční zastupitelé, že prý čekají, že to policie řádně vyšetří (já slyšel, že to spojuje i s jinými předchozími kauzami, tak proto nepředloženě…). Prostě, někteří se opravdu mýlí anebo jen nevidí, protože na „svrab a neštovice“ není třeba čekat, ony tam již jsou a právě díky těm, co na ně čekají.

I díky Tobě, soudruhu předsedo OV KSČM v Mostě.

(vb)

celá reportáž i zde: http://www.balin.cz/index.php?idText=5252

Zadáno: 2015-09-30 21:37

Dotčená obec: Most

Dotčená osoba: Vlastimil Balín

Zobrazeno 8131x

Zadal: Vlastimil Balín
E-mail: balinv@seznam.cz
URL:

Odtvítovat Sdílet přes facebook Odeslat e-mailem


HLEDAT