OTEVŘENÝ DOPIS NÁRODU ČESKÉMU

Dobrý den národe Český

Tenkrát jsme se smáli

Otevřený dopis národu Českému

Dobrý den národe Český,

Já vím, takových otevřených dopisů už bylo spousty… Prezidentovi, ministrovi vnitra a dalším. Přesto i já takový píšu. Protože situace je opravdu kritická.

Nejprve krátký pohled do historie. Když v naší vlasti padl komunistický socializmus, dostali vaši předchůdci do rukou zemi, která neměla prakticky žádný zahraniční dluh. Naopak, některé větší země nám dlužily značné částky. Byli jsme schopni vyrobit si většinu věcí denní potřeby. Byla prakticky stoprocentní zaměstnanost. Po pravdě řečeno, nepracovali pouze ti, kdo nemohli ze zdravotních důvodů. Tomu, kdo pracovat mohl, ale nechtěl dokonce hrozil právní postih - známý paragraf 203 - Příživnictví. Také v zemědělství jsme byli soběstační, mimo tropické plody samozřejmě, zdravotnictví bylo na světové úrovni a jezdili k nám se dívat světové špičky ve svých oborech, dále průmysl, hutnictví – naše ocel měla ve světě své jméno. Mohl bych takto pokračovat v tomto sledu vyjmenování, co všechno jsme měli a teď z toho už nic nemáme, to je hospodaření od odborníků co?. A nebo má svět pravdu co o nás říká a to „ CO ČECH TO ZLODĚJ“,tak nevím ale mě osobně to uráží vás ne?.A jak je to dnes po 20 letech vlády vašich stranických kolegů? Na zemědělské půdě stojí sklady pro celou EU. Zemědělství je v troskách a většina potravin se dováží. Včetně těch, které se u nás dají dobře pěstovat. Většina továren je zavřených, nebo rovnou zbořených. Jejich noví majitelé (ze zahraničí) je dostali za podmínek, které je k ničemu nezavazovaly. Dostanu, vytuneluju, zbořím a nic se mi za to nestane. To je schéma české privatizace. Takže dovážíme i drtivou většinu věcí denní potřeby. A to včetně věcí, které umíme dobře vyrobit. Jediný druh továren, kterému se tu daří, jsou montovny, kde čeští občané za čtvrtinu platu obvyklého v EU montují výrobky pro celou unii. Tomu říkám prosperita.

A za toto rozkradení a vytunelování národa není nikdo odpovědný. Zákony byly totiž tak nastaveny, že nikdo není odpovědný za nic. A politici sami sebe prohlásili za nedotknutelné. Do Ústavy si zamontovali imunitu úplně na všechno. Poslanec a senátor nemůže být souzen ani, kdyby vraždil před 5 milióny televizních diváků. Pokud je mi známo, tak imunitu v takovém rozsahu nemají ani v komunistické Číně.

Tenkrát jsme se smáli, když komunistický pohlavár Štěpán řečnil o tom, že mu nikdo nebude radit, kdo bude příštím prezidentem. Byl za to po zásluze odměněn pískáním, které vešlo do dějin. Ale ani více než 20 let poté si nesmíme zvolit svého prezidenta. Nevolili ho ani občané na základě přímého výkonu moci, nevolilo ho ani 200 poslanců na základě zastupitelské demokracie. Volili ho neznámí pachatelé, kteří poslancům rozesílali nábojnice a střelný prach. A další, kteří na ně působili nátlak přímo na chodbách, nebo jim nabízeli úplatky přímo před kamerami. Urážky tehdejšího ministra vnitra a divadlo, které snad není k vidění ani v mnohých rozvojových zemích kdesi v Africe. To je demokracie 20 let poté. Nechce se vám národe už z toho zvracet, ale mě pomalu už ano?.

Když se rozdělovalo Československo, nikdo se neptal na názor občanů. I v Súdánu mají občané právo rozhodnout v referendu o rozdělení své země. S tím si českoslovenští demokraté hlavu vůbec nelámali. Prostě si potřásli pravicemi a bylo to. Názor těch, kdo jsou dle Ústavy držiteli veškeré moci ve státě je prostě nezajímal.

Vlastně veškeré hlasování o nových zákonech je v podstatě podvodem na demokracii. Poslanci jsou totiž vázáni smlouvami a musí pod hrozbou postihu hlasovat tak, jak si umíní jejich straničtí šéfové. Přesto, že je to v Ústavě výslovně zakázáno. Dokonce i Věci Veřejné, které slibovaly velké změny s prvky přímé demokracie mají smlouvu, ve které nařizují svým poslancům poslušnost. Kdo nepodepsal, byl odstraněn z kandidátky. Ústava ale garantuje všem stejná práva, která nelze omezit na základě neochoty podrobit se skupince osob.

Pokud jsou poslanci vázáni rozkazy svých stranických šéfů, pak v této zemi není parlamentární demokracie, nýbrž absolutní moc pěti mužů - šéfů parlamentních stran,

Toto ale není jediný prohřešek proti ústavní definici zastupitelské demokracie. Například prezident musí dle Ústavy přijmout demisi člena vlády z rukou vašich rukou. Což nedávno neudělal. Pak je tu ještě svévolná změna mezinárodní smlouvy. Václav Klaus tehdy z vlastní iniciativy sjednal výjimku k Lisabonské smlouvě. Ta se týkala vypuštění jednoho z bodů, který ustavoval vymahatelnost práva. Z textu Ústavy však jednoznačně vyplývá, že prezident ČR nemá právo rozhodovat o tom, v jaké podobě bude smlouva přijata. Tuto pravomoc mají pouze Poslanecká sněmovna a Senát, popřípadě občané v referendu, pokud je toto vyhlášeno. Žádné jiné cesty Ústava nepřipouští. Prezident kromě toho podmiňoval podepsání smlouvy, což také nesmí. Mezinárodní smlouvu, pokud prošla schvalovacím řízením je prezident povinen podepsat, nebo se vzdát funkce.

Závažným útokem na demokracii v ČR byla i nedávná vládní aféra: Jeden z koaličních partnerů instaloval na citlivá ministerstva mj. i vnitra a obrany agenty polopolicejní soukromé agentury. Bez toho, že by to schválil Parlament a Senát, bez zákonného výběrového řízení. Pokud je mi známo, tak v Evropě se nic takového nestalo už několik desetiletí. Jde v podstatě o akt srovnatelný s instalací Lidových milicí Komunistickou stranou Československa v r. 1948. Ve všech vyspělých zemích by to automaticky znamenalo rozpuštění vlády a nové parlamentní volby v průběhu několika měsíců. Jak je možné, že po tak zásadním prohřešku proti samotným zásadám zastupitelské demokracie byla tato událost zametena pod koberec?

Vyzývám celí národ Český, k nenásilným protestním akcím za odchod současné vlády a za vznik nové Občanské ústavy,

Bez odpovědnosti a odvolatelnosti politiků se pořádku nikdy nedočkáme!

Tak jako občané Egypta i my, občané České republiky požadujeme Ústavu novou, občanskou. Takovou, kterou schválíme v celostátním referendu. Abyste si vy, volení zástupci, nemohli dovnitř zabudovat absolutní imunitu a další výhody. Chceme, aby politik byl odpovědný za vše, co udělá, před svými voliči i před právem. Aby byl nejen zvolitelný ale i odvolatelný. Chceme přímou volbu prezidenta. Chceme mít právo na iniciativu a referendum a to k jakékoliv otázce o které může jednat parlament. Děkuji národe Český, že jsi už konečně přestal snít a začal jsi se starat o současnost v této republice,děkuji moc a budu čekat, jak jsi se tímto vším co je zde popsáno vypořádal,jsem jeden z těch všech, co půjdou v předních řadách a ať to stojí cokoliv,jen když to povede ke změnám k lepšímu žití v České republice. Roman PODZIMEK v. r.

PŘEDSEDA VLASTENECKÉ STRANY

Zadáno: 2011-08-10 18:03

Dotčená obec: Česká Lípa

Zobrazeno 4557x

Zadal: Roman Podzimek
E-mail: vlastenecka.strana@klikni.cz
URL:

Odtvítovat Sdílet přes facebook Odeslat e-mailem


HLEDAT