Petr Jánský: PŘÍPAD PANA KOKEŠE

Málokdo ví, že i v Mníšku jsou pošlapávána lidská práva. Málokdo ví, že mezi námi žije pan Oldřich Kokeš, kterému Město upírá právo na klidný a spokojený život.

Měl tu smůlu, že si ke stěně jeho obývacího pokoje přistavěla kotelnu kolínská firma MTH. Nejprve bez souhlasu, posléze s dodatečným souhlasem Stavebního úřadu MpB. Dala do ní 3 kotle na plyn, které svým hlukem a vibracemi udělaly byt pana Kokeše neobyvatelným.

Od roku 2011 na to pan Kokeš upozorňuje, dožaduje se nápravy, stěžuje si, píše na různé strany. Není to nic platné. Starosta s panem Kokešem jedná hrubě, dokonce ho na jednání zastupitelstva slovně napadl. Ačkoliv jsme o případu psali v eM15 a článek vyšel též v tištěných Zprávách z podzámčí, nevzbudil velký ohlas veřejnosti.

http://www.volbapromnisek.cz/wp-content/uploads/2015/10/Z-podzamci_nahled.pdf

Po čtyřech letech je byt stále neobyvatelný, pan Kokeš chodí spát do vzdáleného kumbálu na chodbě. Navíc Město podalo oznámení na Policii ČR, že pan Kokeš zbytečně úřad obtěžuje. Policie namísto toho, aby konala ve prospěch pana Kokeše, případ odložila a předala jako přestupek k vyřízení přestupkové komisi. Takže pan Kokeš, který nemá kde spát, je navíc pachatelem přestupku. 1:0 pro Město a mínus 100 bodů pro občanskou společnost Mníšku a demokracii a právní řád ČR.

Není divu, že hluk a vibrace kotlů, jakož i nepochopení a šikana ze strany úřadů, se podepsaly na zdravotním stavu pana Kokeše. Lékařka MUDr. Soňa Červená označila hluk a vibrace za zdraví škodlivý rizikový faktor, který způsobuje kolísání krevního tlaku, poruchy spánku, stavy úzkosti, zhoršující se vidění pravého oka a možnost recidivy mozkové mrtvice. Pan Kokeš musí navštěvovat lékaře několikrát do týdne.

Lidé jsou vnímaví na to, když třeba někde trpí pes. Méně lidí si všimne trpícího člověka, pokud to neuslyší ve zprávách ČT.

Teď probíhá akce Maraton psaní dopisů, kdy děti vyjadřují podporu lidem z celého světa, kterým jsou upírána lidská práva.

Prosím, děti, napište dopis panu Kokešovi, že s ním cítíte, že mu vyjadřujete podporu a držíte mu palce.

(Rudé armády 553, 252 10 Mníšek p.B.)

Napište dopis panu starostovi, ať se omluví za to udání na policii a přidělí panu Kokešovi náhradní byt, ať se alespoň o Vánocích může v klidu vyspat.

(Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy)

A do třetice napište dopis firmě MTH Kolín, ať si tu svou zatracenou kotelnu zbourají a postaví 1m od zdi obýváku pana Kokeše.

(Klenovecká čp. 597, Kolín II, PSČ 280 02)

Děkuji za nás dospělé, kteří takové dopisy psát neumíme.

Zadáno: 2015-12-14 21:50

Dotčená obec: Mníšek pod Brdy

Zobrazeno 8224x

Odtvítovat Sdílet přes facebook Odeslat e-mailem


HLEDAT