Snad dílčí analýza nejen Prohlášení OV KSČM a Klubu zastupitelů KSČM v Mostě….

Dalo by se jen stručně říci a jít tzv. od toho, že jediným výsledkem rozpadu koalice je až „neskutečná aktivita“ vedení mostecké KSČM ke svým webovým stránkám a nejen k nim. Ať ta či ona nebo jiná koalice ve složení ZmM bude pro občany města beze změn a stav skoro více jak desetiletý bude trvat i nadále. Prostě ani Pavel ani Petr, vsjo rovno....

Pominu hned první pravopisnou chybu v nadpisu i další ve zveřejněném textu, což je konec konců z tohoto zdroje normální (Klub zastupitelů KSČM v Mostě se píše opravdu s velkým K ve slově klub, jde o název a ještě ve spojení s místem působení) a zaměřím se na věcný obsah snažící se komentovat rozpad první povolební koalice Severočeši.cz, ANO a KSČM ve statutárním městě Most po volbách v roce 2014.

Dalo by se jen stručně říci a jít tzv. od toho, že jediným výsledkem rozpadu koalice je až „neskutečná aktivita“ vedení mostecké KSČM ke svým webovým stránkám a nejen k nim. Ať ta či ona nebo jiná koalice ve složení ZmM bude pro občany města beze změn a stav skoro více jak desetiletý bude trvat i nadále. Prostě ani Pavel ani Petr, vsjo rovno....

Po delší době je zmíněné Prohlášení… ojedinělou aktualitou snažící se o obsah. Jinak tam lze najít pár fotek z „komunistických pobožností“ tu na 1. náměstí o 1. máje tu u pomníků VMS nebo Osvobození nebo z Terezína, kde jsou ovšem některé hezké rodinné fotografie (to se musí nechat). A také tam je stále umístěna jakási uzavřená diskuse, do níž nelze žádné názory přikládat, jen si číst zřejmě ty „jejich vlastní“ napsané příspěvky oslavující práci OV KSČM v Mostě nebo jeho jednotlivé funkcionářů. Stránky www.kscm-most.cz jsou prostě odstrašujícím příkladem, jak tento informační zdroj nevyužívat, protože je naprosto neaktuální, leč vystihuje stav místní mostecké organizace KSČM. Vždyť i úvodní potencionální návštěvníky oslovující text, pod nímž je podepsán současný předseda OV KSČM v Mostě R. Belej je z „pera a dílny“ Mgr. Hany Svobodové, Ph.D. A na jeho fotografii k textu přiložené se ani nestydí, že se chlubí bez dovolení cizím peřím.

OV KSČM a Klub zastupitelů KSČM v Mostě se zásadně a nahlas distancoval od toho, co se stalo a co de facto autentický zvukový záznam schůzky „korumpujících vyslanců“ SMM, ANO a KSČM zachytil a je na něm jasně slyšet, jak jeden s účastníků, mající na několika částech schůzky hlavní slovo zastupitel A. Sigmund poznamenává a v podstatě omlouvá údajně z pracovních důvodů další dva iniciátory schůzky za KSČM H. Aulickou-Jírovcovou a ing. J. Nováka.

KSČM se však nyní od všeho distancuje. Zajímavé. Vždyť již druhý den po „rozvalu“ koalice se objevuje v médiích informace, že pan A. Sigmund odešel od Severočechů.cz a vstoupil do Klubu zastupitelů KSČM, což se konec konců rovněž již druhý den promítlo do kontaktů na zastupitele města Mostu na webu magistrátu a pan A. Sigmund je zařazen do jmenného seznamu Klubu zastupitelů za KSČM. Např. toto se nestalo v případě odstoupivších tří radních za ANNO Ing. Ilijevové, Ing. B. Peštové, Ph.D. a Ing. J. Schiller, jejichž jména stále ještě dnes v den konání ZmM jsou na webu magistrátu mezi členy Rady statutárního města Mostu. Stejně jako, byť se KSČM distancovala od všeho i konání A. Sigmunda má jej stále v řadách Klubu zastupitelů KSČM v ZmM.

Takže na jedné straně se KSČM distancuje od veškerého konání kolem rozpadu koalice Severočeši. cz, ANO a KSČM, distancuje se od aktivit kolem inkriminované schůzky kupování dalších mandátů a hlasů zastupitelů, ale v podstatě hlavního aktéra, alespoň dle všech informací se to tak jeví, A. Sigmunda má stále ve svých řadách. Jest-li byl či nebyl A. Sigmund využit, resp. zneužit (ať vědomě či jen ve své mladické nerozvážnosti) ukáže asi až další vývoj.

Ten dosavadní jen potvrdil, kdo je kdo a co je co. Ukázal ledví všech protagonistů této skoro již historicky v periodách opakujících se „mosteckých taškařic“. Tak což si jen tak zanotovat – směj se paňáco……..(vb)

http://www.kscm-most.cz/?p=2817

http://www.mesto-most.cz/kontakty/os-50/p1=1163

Zadáno: 2015-09-30 11:50

Dotčená obec: Most

Dotčená osoba: Vlastimil Balín

Zobrazeno 5167x

Zadal: Vlastimil Balín
E-mail: balinv@seznam.cz
URL:

Odtvítovat Sdílet přes facebook Odeslat e-mailem


HLEDAT