Takhle se hospodařilo ve Zdravotnickém holdingu, a.s. za Všetečky

Zlodějiny mocných.

Pokud víte, jak na to, vytunelovat se dá vše. Samozřejmě tunelovat peníze daňových poplatníků je největší byznys.

Pokud víte, jak na to, vytunelovat se dá vše. Samozřejmě tunelovat peníze daňových poplatníků je největší byznys.

O Zdravotnickém holdingu Královehradeckého kraje, a.s. ( dále Holding ) jsem psal již dříve. Psal jsem, že přesto že vykazuje cca vyrovnané hospodaření, je ve ztrátě cca 200 miliónů Kč, protože jeho vedení nevykazovalo do nákladů odpisy. A ejhle. Ono se již oficiálně potvrdilo, že takto chybělo přesně 170 miliónů Kč.

Holding vedl bývalý vicehejtman Královehradeckého kraje Rostislav Všetečka ( ODS ). Ovládl vše. Holding hospodařil neprůhledně, fingoval veřejné zakázky, vytvořil řadu " podspolečností " s jejichž pomocí byly tunelovány peníze plynoucí do zdravotnictví Královehradeckého kraje.

Příkladová tabulkla a dále její popis a vysvětlení

V prvním sloupci je název zakoupené věci ( např. Kodak DR 7500 ). Ve druhém a třetím sloupci tabulky je porovnání, za kolik nakoupil Holding od firmy Puro - Klima a za kolik by mohl nakoupit u Philips. Vidíme, že cena u Puro - Klima, spřátelené firmy, je o něco výhodnější než u Philips ( cca o 10 % ceny ). Mohli byste si říct " tak o co jde? Bylo nakoupeno levněji než u konkurence!! Všetečka a spol hospodařili s penězi daňových poplatníků odpovědně!! ".

Ale cena za fyzické zboží byla v tomto podivném kontraktu mezi Holdingem a firmou Puro - Klima jen jednou částí ceny. Druhou část tvořila tzv. cena za zprovoznění přístroje. Ve čtvrtém sloupci je uvedeno, kolik za zprovoznění brala firma Puro - Klima, od které Holding pod vedením Všetečky ( ODS ) nakupoval. V pátém sloupci je cena za zprovoznění od Philips. Vidíme, že cena za zprovoznění u Puro - Klima byla cca 16 krát vyšší než u Philips. V posledním sloupci tabulky je poté celkový rozdíl - ztráta - která vznikla podivnými nákupy od spřátelené firmy Puro - Klima.

Dobrá finta od Holdingu pod vedením Všetečky. Ale přišlo se na to. V posledním sloupci tak můžete vidět hodnoty, které vyjadřují, o kolik zaplatili daňoví poplatnícui více soukromé firmě Puro - Klima nežli by zaplatili konkurenci Philips.

Jen na těchto několika položkách si skupina spřátelených osob přišla na 62 106 177,00 Kč. Tedy přes 62 miliónů Kč. V Holdingu toto není ojedinělý případ. Uvidíme, jak se bude vše vyvíjet.

Jen dodám jednu věc. Možnáí Marek Benda ( ODS ) dobře věděl, co dělá, když se snažil vyloučit tunelování z trestných činů.

Typ Cena v Kč za 1 ks bez DPH Puro-Klima Cena v Kč za 1 ks bez DPH Philips Cena za zprovoznění, zaškolení, zkušební provoz, doprava, instalace, zkoušky dlouhodobé stability, validace Rozdíl (úspora) CELKEM Kč bez DPH

Puro-Klima Philips

Kodak DR7500 6 054 674,00 7 300 000,00 9 082 011,00 600 000,00 -7 236 685,00

Kodak DR9500 5 623 395,00 6 200 000,00 8 435 092,00 500 000,00 -7 358 487,00

Kodak DR3500 3 683 988,00 5 000 000,00 5 525 981,00 500 000,00 -3 709 969,00

Toshiba ULTIMAX FPD 7 014 800,00 11 200 000,00 10 522 200,00 700 000,00 -5 637 000,00

MUX 10 SHIMADZU 310 600,00 570 000,00 465 900,00 30 000,00 -176 500,00

ZIEHM Vario 3D 2 799 600,00 3 800 000,00 4 199 400,00 100 000,00 -3 099 000,00

Kodak CR Classic 952 684,00 1 300 000,00 1 429 027,00 60 000,00 -1 021 711,00

Kodak CR Elite+MAMMO 1 415 972,00 1 930 000,00 2 123 957,00 70 000,00 -1 539 929,00

rozdíl celkem -29 779 281,00

Typ Cena v Kč za 1 ks bez DPH Puro-Klima Cena v Kč za 1 ks bez DPH Philips Cena za zprovoznění, zaškolení, zkušební provoz, doprava, instalace, zkoušky dlouhodobé stability, validace Rozdíl (úspora) CELKEM Kč bez DPH

Puro-Klima Philips

Kodak DR7500 6 054 674,00 7 300 000,00 9 082 011,00 600 000,00 -7 236 685,00

Toshiba Ultimax FPD 7 014 800,00 11 200 000,00 10 522 200,00 700 000,00 -5 637 000,00

Planmed NUANCE 5 975 600,00 6 400 000,00 8 963 400,00 100 000,00 -8 439 000,00

Toshiba RADREX 1 456 000,00 1 600 000,00 2 184 000,00 300 000,00 -1 740 000,00

Kodak CR Classic 952 684,00 1 300 000,00 1 429 027,00 60 000,00 -1 021 711,00

ZIEHM Vario 3D 2 799 600,00 3 800 000,00 4 199 400,00 100 000,00 -3 099 000,00

ZIEHM Vision 1 356 000,00 1 550 000,00 2 034 000,00 50 000,00 -1 790 000,00

MUX 10 SHIMADZU 310 600,00 570 000,00 465 900,00 30 000,00 -176 500,00

Kodak DV8150

Toshiba Xario 1 269 200,00 1 550 000,00 1 903 800,00 50 000,00 -1 573 000,00

Toshiba Nemio XG 609 600,00 1 060 000,00 914 400,00 40 000,00 -424 000,00

Toshiba Nemio XG 648 000,00 1 060 000,00 972 000,00 40 000,00 -520 000,00

Toshiba Nemio XG 708 000,00 1 060 000,00 1 062 000,00 40 000,00 -670 000,00

rozdíl celkem -32 326 896,00

rozdíl celkem za část I. a II. -62 106 177,00

Zadáno: 2011-01-04 15:18

Dotčená obec: Hradec Králové

Zobrazeno 4680x

Odtvítovat Sdílet přes facebook Odeslat e-mailem


HLEDAT