Úředníci Magistrátu jsou nepostižitelní. Změňme to.

Úřeníci v HK jsou zloději.

Přítel byl poškozen úřednící Magistrátu, která ho připravila o domek po rekonstrukci v žádané lokalitě v hodnotě cca 3,5 miliónu Kč. Úřednice je nepostižitelná, Magistrát se zříká jakékoliv viny na případu, přestože k tomuto činu došlo během výkonu činnosti úřednice na Magistrátě.

Úřednice, jmenuje se prý Rohlenová, byla a je zaměstnankyní sociálního a zdravotního odboru Magistrátu města Hradec Králové (dále mmHK). Jako taková, má za úkol i povinnost dbát na prospěch občanů, kteří se ocitnou v nelehké životní situaci a přijdou na odbor SZ kvůli pomoci. Rohlenová zneužila své pravomoci a klienta připavila podvodem o dům. Slíbila mu byt 1 +1 a doplatek 2,5 miliónu Kč za jeho dům. Peníze klient nikdy neviděl.

Pokoušel se domoci spravedlnosti. Napsal vedoucímu odboru sociálních věcí a zdravotnictví na mmHK a ten mu odepsal. Cituji "okolnosti výměny ve mně vyvolaly řadu otázek a pochybností, zda postup mmHK byl v této věci v pořádku". Dále "sociální pracovníci obzvlášt jsou povinni postupovat ve prospěch klienta...okolnosti výměny bytů však nasvědčují tomu, že se tak beze zbytku nestalo" (viz čj MMHK/052577/2009). Klient postupoval dál a chtěl již konkrétní rozhodnutí o vině Rohlenové. Jaké bylo jeho překvapení, když z právního oddělení mmHK dostal odpověd, cituji "sděluji Vám, že město Hradec Králové nebude činit žádné pracovněprávní kroky vůči sociální pracovnici R. Rohlenové" ( viz. Č. j. MMHK/122030/2009).

Klient si dotazem na mmHK dle 106 /1999 Sb. zjistil, že mmHK šetřil na sociálním a zdravotním odboru již několik oznámení na jednání tamních úřednic. V letech 2006 až 2008 došlo k 15 pochybením. Ale v pouhém jediném roce 2009 již k 10 pochybením.

V současné době je ze strany mmHK vše zabetonované, protože existuje jejich jistě oprávněná obava, že pochybili natolik, že jsou žalovatelní u soudu. Klientovi tak nezbývá nic jiného než sázet na sdělení vedoucího odboru sociálního zdravotního, který píše (viz. výše) o tom, jak odbor a jeho pracovnice pochybily.

Uvidíme, jak klient dopadne, protože kapři (úředníci) si jistě svůj rybník nebudou chtít vypustit.

Jinak závěrem bych Vám chtěl sdělit jeden postup, jak se můžete ze státních úřadů dozvědět hodně věcí. Použijte zák. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Napište hlavičku : adresáta dotazu, že se jedná o 106/1999 Sb., napište své jméno a bydlišě a datum narození, napište kompetentní osobu pro odpověd (většinou adresát, kterého o odpověd žádáte), uvedte na co chcete informace použít (já píšu jednoduše, že pro vlastní informaci a zveřejnění).

Hodně úspěchů.

ing. Valentin Kusák

Hradec Králové

Zadáno: 2011-01-04 17:06

Dotčená obec: Hradec Králové

Zobrazeno 4535x

Odtvítovat Sdílet přes facebook Odeslat e-mailem


HLEDAT