V Březině vzniká nové občanské sdružení

V Březině vzniká nové občanské sdružení s názvem PRO Březinu - Prosperita, Rozvoj, Obnova, o. s. Hlavním důvodem je snaha začít více ovlivňovat dění v obci, povzbudit občanskou aktivitu, kulturní a regionální cítění, pořádat akce pro děti a mládež či zajímavé přednášky a kulturní programy.

V Březině vzniká nové občanské sdružení s názvem PRO Březinu - Prosperita, Rozvoj, Obnova, o. s. Hlavním důvodem je snaha začít více ovlivňovat dění v obci, povzbudit občanskou aktivitu, kulturní a regionální cítění, pořádat akce pro děti a mládež či zajímavé přednášky a kulturní programy. Cílem občanského sdružení PRO Březinu je, aby se v obci Březina lépe žilo a pracovalo, vychovávaly se zde děti, které se nebudou nudit, a bude pro ně připraveno vždy něco zajímavého.

Lidé z občanského sdružení také chtějí, aby i místní samospráva řídila obec podle nejlepšího uvážení toho, co je pro občany obce Březina dobré a výhodné, aby obec patřila mezi transparentní zadavatele veřejných zakázek, hospodařila s obecním majetkem a obecními financemi co možná nejlépe. Otevřenost, vstřícnost a efektivita úřadu je totiž podle názoru přípravného výboru občanského sdružení jediná možnost, jak zajistit bezproblémové fungování obce a její rozkvět.

Občanského sdružení si zvolilo obhajobu mnoha cílů, z nichž některé vybíráme: hájení zájmů a práv obyvatel obce, podporovat a pořádat aktivity zaměřené na děti a mládež, usilovat o zlepšení životního prostředí v obci a udržitelný rozvoj bez další satelitní výstavby, která v poslední době Březinu velice změnila (tři velké developerské projekty). Mezi další cíle patří snaha zasazovat se o rozvoj kulturního života a obnovu tradic a podporovat další rozvoj občanské společnosti v obci Březina.

Sdružení PRO Březinu se chce stát plnohodnotnou platformou pro veřejnou diskusi a náměty, zasazovat se o zlepšení komunikace mezi místní radnicí a občany obce, stejně jako napomáhat k zajištění občanské vybavenosti v obci Březina formou dotačních titulů a vlastních aktivit.

Již nyní se její zástupci aktivně účastní zasedání místního obecního zastupitelstva a mají připravené různé kulturní a společenské akce, jako například Cvičení (nejen) rodičů s dětmi či Podzimní světýlkový průvod, který se uskuteční ve čtvrtek 3. listopadu a kam jsou všichni zváni.

Všechny aktivity místního občanského sdružení budou představovány na internetových stránkách www.probrezinu.cz, které vznikly společně s tímto sdružením. Oficiální ustavující zasedání nového občanského sdružení se uskuteční v sobotu 5. listopadu.

Zadáno: 2011-12-02 09:58

Dotčená obec: Březina

Zobrazeno 3956x

Odtvítovat Sdílet přes facebook Odeslat e-mailem


HLEDAT