V Lomu o dalším projevu svévole a neúcty k zákonům

stanovisko vedení politického hnutí OMMO k odvolání ředitelky ZŠ a MŠ Lom

„Je velmi smutné a zarážející se dozvídat o tak závažných rozhodnutích, jako je odvolání ředitelky základní školy v Lomu Mgr. Ivany Šabkové z médií. Ze strany vedení města Lomu, bych v této souvislosti očekával, že o tak závažném rozhodnutí informuje nejprve své zastupitele, a to napříč politickým spektrem“. Takto stručně okomentoval poslední z řady bezprecedentních kroků činěných ve městě Lom vládnoucí koalicí S.cz, ODS a Lomáci opoziční zastupitel za hnutí OMMO Marian Dancso, který je sám učitelem na základní škole v Litvínově-Janově.

Mgr. Šabková je již v pořadí třetí ředitelkou, která byla donucena zřizovatelem školu opustit. Zarážející, pro vedení hnutí OMMO nikoliv překvapivá, jsou slova odvolané ředitelky Mgr. I. Šabkové: „Bylo se mnou zacházeno jako se šikanovaným dítětem….." Podobně totiž reagovaly i předchozí ředitelky lomské školy. Podobně zarážející je, že poněkolikáté se do dění v Lomu, resp. jakési pomoci vedení lomské radnice zapojili úředníci sousedního města Litvínova, které ze zákona některé agendy státní správy řeší pro město Lom. Bylo to např. při řešení stížnosti manželů Schwarzových na údajné porušení zákona o shromažďování ze strany opozičního zastupitele M. Dancsa nebo stížnosti na osočení bývalé zastupitelky a ze ZŠ Lom „vyhozené“ A. Bozetické, která nakonec svůj pracovně správní spor u soudu vyhrála a škola ji musí za pochybení způsobené právě vedením města Lom - konkrétně právě manželi Schwarzovými - finančně odškodnit, resp. již částečně odškodnila. Fyzické napadení a osočení jmenované, že je „zlodějka“ litvínovský odbor nijak neřešil a dokonce nechal poslance Schwarze toto zopakovat do protokolu bez jakéhokoliv postihu.

Zmiňujeme tyto skutečnosti jako doklad nepřijatelných, přesto „vesele kvetoucích“ praktik lidí ve vedení města Lom, a žel i opakovaně „zneužitých“ úředníků litvínovské radnice. A hodnotíme je jako opakovaně závažné a také manipulující minimálně lomskými občany – voliči. Ano, spatřujeme v tom účel a svévoli mocných ve vedení města Lom. Důvodem pro odvolání paní Mgr. I. Šabkové dle našeho názoru, a se znalostí z dlouhodobého vývoje ve městě Lomu, nebyly jakési smyšlené rozmíšky a arogance jmenované vůči OSPOD MÚ Litvínov, ale nesouhlas bývalé ředitelky se záměrem lomské radnice s rozdělením příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Lom, které by vedlo k likvidaci této základní školy. Tuto skutečnost paní ředitelka opakovaně uváděla i na jednání Zastupitelstva města Lomu.

Konečně se vedení města usvědčuje samo. Ještě před nedávnem (doba cca tří, čtyř měsíců) byla Mgr. Šabková na jednáních zastupitelstva města prezentována jako žena, která na škole za velmi krátkou dobu odvedla "velký kus práce". A nyní jako další poděkování jí přišlo odvolání(!?) Podivné je i personální řešení situace ve škole na místo zástupce ředitele. A tím je člověk s maturitou R. Vorel. A dále „naznačený“ záměr budoucího obsazení funkce ředitele osobou Bc. J. Ozaňáka, místopředsedy Oblastního sdružení ODS a člověka nesplňujícího kvalifikační předpoklady vzděláním ani praxí v oboru , což je opravdu nejen k zamyšlení.

Vedení politického hnutí „Občané městu, město občanům“ (OMMO) vyzývá lomskou vládní koalici, aby začala respektovat zákony ČR, demokratické zásady, ale i docela normální lidskou slušnost. Zároveň vyjadřujeme podporu avízovaným protestním aktivitám zaměstnanců lomské školy a rodičů lomských školáků. Odvolané ředitelce doporučujeme, aby se proti „lomskému nestandardně standardnímu“ řešení personálních vztahů bránila dostupnými právními prostředky.

Mgr. Hana Svobodová, Ph. D., v.r. Marian Dancso, v.r.

1. místopředsedkyně OMMO 2. místopř. a zastupitel OMMO

http://www.e-mostecko.cz/zpravy/most/6913-vysmech-radnice-v-lomu-zbavili-funkce-reditelku-skoly-ktera-ji-postavila-na-nohy-uznavane-kantorce-to-oznamila-po-telefonu-sekretarka-starostky-skolu-nyni-povede-politik

Zadáno: 2015-11-24 23:05

Dotčená obec: Most

Dotčená osoba: Vlastimil Balín

Zobrazeno 7716x

Zadal: Vlastimil Balín
E-mail: balinv@seznam.cz
URL:

Odtvítovat Sdílet přes facebook Odeslat e-mailem


HLEDAT