Vyjádření k článku paní Pavly Veškrnové

Nevím, koho jste svým článkem chtěla oslovit. Žijeme již 23 let v době, kdy si každý z nás, bohudík, může informace, které mu jsou předkládány, ověřit.

Vážená paní Veškrnová,

rozhodla jste se uveřejnit článek, ve kterém mě obviňujete z jakési “cesty do pekel“.

Jestliže chcete tak činit, popište prosím jasně a srozumitelně, jaké mé kroky máte na mysli. Úplně nejlepší by bylo, aby jste mi řekla to, co píšete,

do očí. K tomu ale pravděpodobně odvahu nemáte.

Krajské volby již proběhly a pokud by jste si dala alespoň trochu práce s ověřením toho, co píšete, zjistila by jste, že jsem do krajského zastupitelstva nekandidoval. Zároveň ale říkám, že s programem Pirátské strany sympatizuji – v oblasti komunální politiky určitě v transparentnosti samospráv či v boji proti korupci a KLIENTELISMU.

Vy na těchto webových stránkách reagujete na zadávání zakázek bývalým vedením obce. Na netransparentní jednání minulého vedení obce jsem dokonce Vám, jako šéfredaktorce obecního zpravodaje poslal článek ke zveřejnění. Zcenzurovala jste ho, jelikož se týkal i Vaší osoby.

I když Váš výčet, jak píšete “aromat“, spíše připomíná seznam poznámek pro rozvíjení konspiračních teorií a pravděpodobně jste ho psala ve značném stavu rozrušení, zahrnula jste tam i “pokaženou vodu a vodovod na černo“.

Od počátku října pracujeme na tom, abychom zjistili kontaminaci vody v části veřejného vodovodu chemickou, karcinogenní látkou (tetrachlorethen). Informovali jsme všechny odběratele, kterých se to týká. Jakmile bude specializovanou firmou potvrzen zdroj kontaminace, započneme s opravou. Doposud jsme však občany obce, kromě odběratelů, kterých se to týká, o znečištění neinformovali. Zaráží mne tedy, že jste již 5.10.2012, když jste článek psala, o znečištěné vodě věděla. Minulé vedení, kterého se tolik zastáváte a se kterým jste v neustálém kontaktu, o kontaminaci vody tetrachlorethenem vědělo již od roku 2010 - s údivem jsme totiž zjistili, že tato látka byla ve vodě detekována a obec na toto byla upozorněna již v dubnu 2010. Bohužel, nikdo s tím nic nedělal , nikdo neinformoval odběratele, nikdo se nesnažil vyhledat a následně odstranit zdroj znečištěni.

Paní Veškrnová, článek jste publikovala na internetových stránkách s celostátní působností. Pravděpodobně jste měla v úmyslu, aby vyzněl jako názor zklamného, zhrzeného a nezávislého občana. V naší obci všichni víme, že o Vaší nezávislosti na minulém vedení obce nemůže být řeč – proto zde uvádím Vaše působení:

- do jara 2012 šéfredaktorka obecního zpravodaje (rezignovala v březnu 2012, v červnu 2012 se přihlásila opět do redakce zpravodaje a následně opět rezignovala).

- pracuje v o.s. SOSák, působící v prostorách, které byly zrekonstruovány v roce 2010 - na základě veřejné zakázky, ke které se na těchto stránkách vyjadřuje. Bývalý starosta obce následně pronajal tyto prostory (ploch cca 300 m2) o.s. SOSák, ve kterém působí jeho manželka jako ředitelka, bez výběrového řízení za 100 Kč / měsíc. Za o.s. SOSák smlouvu podepsala právě paní Veškrnová.

To, že je zákonu nadřazena láska, jsem doposud neslyšel. Také nevím, komu bych se měl za co mstít. Jsem ale přesvědčen, že zákony této země se musejí dodržovat, že obec je povinna transparentně nakládat se svým majetkem, že nesmí zatajovat informace, které mohou ohrozit zdraví občanů.

Nevím, koho jste svým článkem chtěla oslovit. Žijeme již 23 let v době, kdy si každý z nás, bohudík, může informace, které mu jsou předkládány, ověřit. Každý, včetně Vás, se může podívat, kdo kam kandiduje, může přijít na obecní úřad a prověřit si, jak bylo rozhodováno o majetku obce v minulých letech a třeba i na rozbory vody v obecním vodovodu z roku 2010.

Josef Novák

starosta obce

Zadáno: 2012-11-06 17:25

Dotčená obec: Sibřina

Zobrazeno 3636x

Zadal: Josef Novák

Odtvítovat Sdílet přes facebook Odeslat e-mailem


HLEDAT