Praha hl.m.

Počet obyvatel: 1 181 610
Přidat článek rovnou k této obci

Jak volit?

Volte kandidáty, kteří nezastávají ve státním aparátu nějakou významnou funkci (aby ji zastávali dobře a lépe, musí se na její výkon plně soustředit; tento způsob přispívá i k tomu, že se "neopájejí" svou mocí). Zákony této demokratické země kumulaci funkcí ještě připouštějí!

Rétorika a politika?

Rétorika je jedna z nejstarších jazykových disciplín, které vznikly ve starověku. Rétorika se vyučovala již ve starém Řecku. Snad nejznámějším starověkým řečníkem byl Démosthénés, který dokázal svou silnou vůlí a cvikem překonat koktavost i tik v rameni. Démosthénés se stal nejslavnějším řečníkem starého Řecka. Traduje se, že chodil překřičet mořský příboj a koktavost léčil kamenem pod jazykem. Tik v rameni překonával tím, že si na něj zavěsil meč a pokaždé se při něm bodl. Stal se řečníkem, politikem a stejně jako později Cicero byl velkým vzorem nejen pro své vrstevníky, ale i pro další generace.

Předvolební sliby….

“Sliby se slibují, blázni se radují“

Tak jako pokaždé před volbami se jednotlivé strany předhánějí ve slibech, které ve skutečnosti po volbách nechtějí a často ani nemohou realizovat. Spoléhají přitom na přirozený proces zapomínání a často volí témata stejná jako při volbách předchozích. Vrcholem vynalézavosti jsou pak témata a problémy, o kterých voliči dříve nevěděli, že by jim měly vadit, a která proto také budou brzo zapomenuta.

Parkování v Praze : volný prostor pro šikanu a korupci

Pro parkování existují předpisy. V Praze je míst k parkování totální nedostatek. Nikdo neparkuje tak jak má.

HLEDAT