Současná politická situace

Již od nejbanálnějších věcí je snadné pochopit, že dnešní svět je tvořen médii, která z části absencí kvality a objektivity v jednotlivých svých složkách a z části tlaky z různých stran, přijali za normu překrucování a zjednodušování pravdy....

HLEDAT