lng. Táborský - místostarosta Neštěmic - rovný politik?

Jak probíhaly dohody mezi nájemci bytů a zahrad a obvodní radnicí UMO Neštěmice?

Ing. Táborský - budeme ho volit?

Kdo řídí neprůhledné městské zakázky v Ústí nad Labem

Pan Rožec?

Na webových stránkách městského obvodu Ústí nad Labem stále svítí, že městská část žádné výběrová řízení nedělá.

Zastupitel Ústeckého kraje Kříž

střet zájmů

Jestli byl v rámci stavebního řízení učiněn podvod, vyšetřovatelé by se měli ptát na zájmy členů a vlastníků sdružení White Light I. a pana Kříže v čí prospěch?

Arno Fischera. Tichošlápek bez skrupulí!

mimikry pravičáka v dresu ČSSD

Fischera by měl následovat Koudu, musí nést politickou i ekonomickou odpovědnost za období vlády ČSSD v Ústeckém kraji

Zvláštní poměry v Ústeckém kraji

Mgr. Tomáš Kříž - zastupitel s velkou mocí nad veřejnými prostředky

Je s podivem, že o příspěvcích na sociální služby, rozhoduje sociální komise, která má ve svém čele předsedu, provázaného s některými příjemci dotací.

Vaňhová s Koudou, rozdělovali dotace, nebo spíš almužny?

Hejtmanka za ČSSD se za podpory socialistů, chová hůř než pravice

Doporučuji lidem z regionu, aby si klikli, jak Ústecký kraj rozdělil dotace na tento rok. Srovnejte si, za co se utrácelo v roce minulém. Neuvěříte! Vaňhová s Koudou, měli kandidovat za nějakou hodně, ale hodně pravicovou stranu a ne za stranu s názvem sociální!

HLEDAT